AKCE: 23.5.2023, 19:00

Přednáška: Ľudový odev severného Tekova

Přednáška v rámci cyklu vzdělávacích aktivit Inšpirácie pre folklór přiblíží různé podoby tradiční slovenské lidové kultury.

 

 

Přednáška: Ľudový odev severného Tekova
Datum konání: 23.5.2023, 19:00
Místo konání: On-line

Úvodní přednáška se zaměří na teorii a proběhne on-line, násleující setkání budou praktického rázu a v prezenční podobě.

První setkání povedou lektorky Mgr. Bronislava Šajgalíková, DiS. art a Mgr. Alena Porubská.

Přihlásit se lze do 22. května na adrese: folklor@osvetaziar.sk.

Přihláška 

Zdroj: osvetaziar.sk