AKCE: 4.5.2023, 13:00

Making the Modern Museum. Actors, Initiatives and Crises of the German Museums Association (1917–1933)

Přednáška doktorky Andrey Meyer z Institutu dějin umění a historické urbanistiky Technické univerzity v Berlíně.

@archeo-muzeo.phil.muni.cz
Datum konání: 4.5.2023, 13:00
Místo konání: FF MU V Brně, učebna M21, Ústav archeologie a muzeologie, Joštova 220/13, 662 43 Brno

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zve na přednášku Vznik moderního muzea. Aktéři, iniciativy a krize Německého svazu muzeí (1917–1933), kterou povede doktorka Andrea Meyer, jejíž oblastí vědního zájmu jsou modernismus, muzea, dějiny sběrateltví a transatlantický kulturní transfer.

Přednáška proběhne 4. května 2023 od 13.00 v učebně M21 (Ústav archeologie a muzeologie).

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz