AKCE 25.5.2023, 9:00 – 26.5.2023, 17:00

Multistakeholder Dialogue

UNESCO a vláda Korejské republiky spolupořádají organizovaný dialog zaměřený na téma vzdělávání v oblasti umění a kultury. 

AKCE 22. 5. 2023 – 26. 5. 2023

Konference Ikonické domy

7. ročník mezinárodní konference Iconic Houses, zaměřující se na významné domy sloužící jako muzea, se uskuteční v České republice.

AKCE 24. 5. 2023 – 25. 5. 2023

Národní výbory 1945–1990

Konference tematicky zaměřená na problematiku národních výborů všech stupňů v rámci politického systému a politického, společenského a hospodářského života Československa.