AKCE: 25. 5. 2023 – 26. 5. 2023

Konference Historické zahrady Kroměříž 2023

Konference se koná při příležitosti 25. výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam světového dědictví.

Konference Historické zahrady Kroměříž 2023
Datum konání: 25. 5. 2023 – 26. 5. 2023
Místo konání: Arcibiskupský zámek v Kroměříži — Balkonové sály

Posláním a cílem konferencí v Kroměříži s tématem historických zahrad je již řadu let získávání podnětů pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění na našem území a jejich využívání ke vzdělávacím a kulturním účelům. Snahou pořadatelů je reagovat na aktuální problémy a jejich možné řešení. 

V letošním roce 25. výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam světového dědictví se konference zaměřuje především na problematiku kroměřížských, českých a evropských zahrad zapsaných jako památky světového dědictví. Jednotlivé příspěvky uvedou přínosy, rizika, výzvy i příklady dobré praxe. Konference pořádá od roku 1998, obvykle ve dvouletých intervalech Klub UNESCO Kroměříž, v posledních letech ve spolupráci s NPÚ, Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži. Cílem je získávání podnětů pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění i jejich využívání ke  vzdělávání a kulturním účelům.

Výstupem konference bude sborník přednesených referátů a souvisejících textů.

Přihlášky lze zasílat do 17. května 2023. 

Přihláška

Více informací: zde

Zdroj: npu.cz