AKCE: 22. 6. 2022, 10:00–19:00

Konference Uměleckořemeslné techniky zlatnictví

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií zvou na odbornou konferenci.

Konference Uměleckořemeslné techniky zlatnictví
Datum konání: 22. 6. 2022, 10:00–19:00
Místo konání: přednáškový sál TMB (4. patro), Purkyňova 105, Brno 612 00

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií si Vás dovolují pozvat na konferenci Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Konference je realizována v rámci projektu Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění, DG20P02OVV023, podpořeného z programu NAKI II MK ČR.

Konference si klade za cíl prezentovat aktivity výzkumného projektu podpořeného z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, jehož řešitelský tým pracoval pod zastřešením Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace, a výsledky výzkumů související problematiky prováděných kolegy z dalších výzkumných organizací, paměťových institucí či soukromé sféry. V centru pozornosti přednášejících i v rámci diskuze budou témata týkající se historických artefaktů zhotovených zlatnickými technikami, jejich identifikace a problematika konzervátorsko-restaurátorské ochrany těchto děl.

Konference je určena kurátorům a vlastníkům sbírkových předmětů, konzervátorům-restaurátorům i širší odborné veřejnosti zabývající se zlatnictvím v širokém kontextu jeho historického vývoje a proměn. Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 15. 6. 2022.

Přihláška

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz