AKCE: 6. 6. 2022 – 10. 6. 2022

Vratislav bude hostit letní školu historie ve veřejném prostoru

Institut historie Vratislavské univerzity bude v červnu hostit letní školu public history a vyzývá všechny studující bakalářských, magisterských i doktorandských programů, jakož i aktvní historiky a historičky k účasti. 

©https://publichistorysummerschool.wordpress.com/
Datum konání: 6. 6. 2022 – 10. 6. 2022
Místo konání: Online / Vratislav, Polsko

Pro všechny se zájmem o teorii i praxi historie ve veřejném prostoru nabízí letní škola příležitost rozšířit své znalosti i obohatit o nové zkušenosti na tomto poli. Akce bude kombinovat přednášky, dílny i debaty o metodice, stejně jako představí konkrétní případové studie nebo prezentace individuálních i společných projektů. Výzva se týká všech bez ohledu na institucionální příslušnost. Důraz je však kladen na zajímavé projekty týkající se historie ve veřejném prostoru. 

Pokud máte zájem představit v rámci letní školy také svůj projekt. Můžete do 1. dubna zasílat návrhy, které se mohou tematicky týkat:

 • historie věcí ve veřejném prostoru, 
 • etické aspekty dějepisu,
 • historická vyprávění,
 • historie a politika,
 • historie a paměť,
 • e-historie,
 • digitální humanitní vědy,
 • orální historie vizuální historie,
 • muzea, výstavy, archivy,
 • festivaly a rekonstrukce,
 • dějiny školství,
 • historická publicistika,
 • popularizace historie,
 • historie a média,
 • hry související s historií,
 • projektový management.

Organizátorský tým mohou vybraným účastnicím a účastníkům, aby na základě svých příspěvků navrhli kapitoly, jež budou publikovány v prestižní sérii Routledge Global Perspectives on Public History. Úvodní hlavní přednášku bude mít David Dean (Carletonská univerzita, IFPH). Dále je plánován kulatý stůl věnovaný kariéře v rámci historie ve veřejném prostoru a diskusi se členy sítě History at Risk, které předsedá Jerome De Groot (Manchesterská univerzita). Dílny se pak zaměří na digitální humanitní vědy a orální historii.

Letní škola bude probíhat hybridní formou, on-line i ve Vratislavi, a je součástí 5. mezinárodní konference Studium dějin ve veřejném prostoru –metody, obtíže, perspektivy. 

Více informací zde: publichistorysummerschool.wordpress.com