AKCE: 24. 6. 2022 – 25. 6. 2022

Konference Colonized Objects and Bodies in Europe

Univerzita v německém Würzburgu zve na mezinárodní konferenci na téma dekolonizace kulturního dědictví v evropských muzeích.

Konference Colonized Objects and Bodies in Europe
Datum konání: 24. 6. 2022 – 25. 6. 2022
Místo konání: Hubland Campus, Univerzita ve Würzburgu a online (ZOOM)

Univerzita v německém Würzburgu zve na mezinárodní konferenci Colonized Objects and Bodies in Europe: New challenges and new perspectives on the Decolonialization of Cultural Heritage. 

Evropská diskuze o restitucích kulturních předmětů z Afriky a hnutí Black Lives Matter, které se v roce 2020 dostalo i do Evropy, nastavily směr ke zpochybnění koloniální podstaty kulturního dědictví. Otázky týkající se historie, politiky, kulturní paměti a kulturních tradic ve vztahu ke kolonizovaným zemím i bývalým koloniálním velmocím jsou stále více diskutovány na veřejnosti. Muzea, instituce kulturního dědictví nebo univerzity se svými sbírkami jsou nyní více než kdy jindy v centru pozornosti těchto diskusí, které probíhají v posledních letech na celém světě.

Cílem konference je otevřít odbornou diskusi muzejních a akademických pracovníků o následujících otázkách: Jak lze dekolonizovat kulturní dědictví ve vědě, společnosti, politice a institucích tak, aby se zabránilo ideologickému extremismu? Existují rozdíly a podobnosti mezi evropskými národy? Kdo jsou aktéři a sítě zapojené do obrany status quo nebo naopak do dekolonizace kulturního dědictví? Jaké jsou přímé a nepřímé důsledky nereflektovaného a stereotypního přístupu ke kulturnímu dědictví v Evropě? Jakou roli může „dekolonizace kulturního dědictví“ potenciálně hrát v oblasti rozvojové spolupráce s africkým kontinentem? 

Kromě zástupců institucí z Německa, Itálie, Rakouska, Nizozemska nebo Portugalska se na konferenci představí i prof. Markéta Křížová, Ph.D. ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s příspěvkem o afrických sbírkách Emila Holuba v evropských muzeích.

Konference se bude konat v hybridní formě, virtuálně bude dostupná na platformě ZOOM. 

Registrační formulář

Program

Více informací zde.

Zdroj: colonizedobjectsandbodies.eu