AKCE: 28. 6. 2022, 10:00–13:00

Konference Ďalšie odborné vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva

Academia Istropolitana Nova a Památkový úřad SR pořádají konferenci Další odborné vzdělávání v ochraně kulturního dědictví, na které se představí i zástupci české památkové péče.

Konference Ďalšie odborné vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva
Datum konání: 28. 6. 2022, 10:00–13:00
Místo konání: AINova, Svätý Jur, Prostredná 64

Academia Istropolitana Nova a Památkový úřad SR pořádají konferenci Další odborné vzdělávání v ochraně kulturního dědictví. První část konference představí výstupy projektu Mezinárodní spolupráce pro další odborné vzdělávání v oblasti ochrany kulturního dědictví za účasti spoluřešitelů projektu z České republiky a Rakouska. Projekt je realizován v rámci programu ERASMUS+, klíčové akce 2 – Strategická partnerství. Ve druhé části se budou příspěvky věnovat tématu celoživotního vzdělávání v oblasti památkové péče a stavebního kulturního dědictví, včetně příkladu dobré praxe.

Program

Registrační formulář

Zdroj: komarch.sk