AKCE: 13. 6. 2022 – 17. 6. 2022

Mezinárodní workshop Collections in Early Modern Era

Pětidenní mezinárodní workshop na téma dějin sběratelství, sbírek a prostorů na jejich uskladnění a prezentaci v období raného novověku.

Mezinárodní workshop Collections in Early Modern Era
Datum konání: 13. 6. 2022 – 17. 6. 2022
Místo konání: Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Trnavskou univerzitou a Humboldtovou univerzitou v Berlíně zve na pětidenní mezinárodní workshop. Jeho cílem je prezentovat současné výzkumné otázky a výsledky výzkumu na téma sběratelství v raně novověké Evropě pro odbornou veřejnost a studenty. Workshop bude kombinovat ústní prezentace odborných příspěvků s praktickou částí v podobě exkurzí do vybraných sbírek a výstavních prostor. 

Vítány jsou příspěvky o původu a vývoji konkrétních sbírek, proměně prostorů pro umělecké sbírky, profilu sběratele raného novověku, trhu s uměním ve specifických oblastech Evropy (Nizozemsko, Vídeň, Benátky, Janov), charakteru světských a sakrálních sbírek, portrétních galerií atd.

Termín pro přihlášení příspěvků je 20. březen 2022.

Více informací zde nebo na pozvánce v příloze.

Zdroj: dejinyumeni.upol.cz