AKCE: 20. 3. 2024, 9:30–17:00

Konference: Museums and AI

Konference se zaměří na úlohu, výzvy a potenciál muzeí ve společnosti v kontextu umělé inteligence.

Konference: Museums and AI
Datum konání: 20. 3. 2024, 9:30–17:00
Místo konání: Dům evropských dějin, Brusel

Na mezinárodní konferenci Inovace a integrita: Muzea dláždící cestu ve společnosti řízené umělou inteligencí vystoupí tvůrci politik a zástupci muzejního sektoru. Debatovat se bude o tom, jak mohou muzea využít svůj potenciál a pomoci svým komunitám vypořádat se společenskými výzvami, jako jsou fake news, ohrožená demokracie či společnost v krizovém režimu. Dále se bude diskutovat o umělé inteligenci z hlediska nových způsobů práce, nových kompetencí a měnících se obchodních modelů v tomto sektoru.

Na pozadí belgického předsednictví v Radě EU konference osvětlí, jak tvůrci politik na různých úrovních vnímají roli muzeí ve vývoji umělé inteligence. Společně budou vypracována doporučení pro optimalizaci regulačních rámců, podporu muzeí a sdílení a centralizaci odborných znalostí a osvědčených postupů v celé Evropě.

Program

Více informací o konferenci: zde

Zdroj: ne-mo.org