AKCE: 21.3.2024, 0:00

Konference: Tvořivá školka

Muzeum Říčany pořádá konferenci zaměřenou na rozvoj tvořivosti u dětí v předškolním věku v souvislosti s udržitelným životem.

@muzeumricany.cz
Datum konání: 21.3.2024, 0:00
Místo konání: Muzeum Říčany

Muzeum Říčany zve k diskusi a workshopům všechny aktéry předškolního vzdělávání – pedagožky a pedagogy, rodiče, lektory neformálního vzdělávání, muzejní edukátory a odborníky předškolního vzdělávání.

Cílem konference je zaměřit pozornost právě na předškolní vzdělávání, u kterého vnímáme, že mívá při debatách a diskuzích o směřování a rozvoji českého školství, možnostech konkrétních změn a inovací, méně prostoru, než školství základní či střední. Jak mohou v této oblasti rozvoj předškolního vzdělávání podpořit organizace neformálního vzdělávání (muzea, knihovny, science – centra, ekocentra ad.), vzdělávací agentury, místní akční skupiny či projekty místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, zřizovatelé, média, a zejména mateřské školy samotné ve své každodenní praxi?

Program se připravuje.

Kontakt: adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Více informací: zde

Zdroj: muzeumricany.cz