AKCE: 18. 11. 2022 – 19. 11. 2022

Mezinárodní konference Exhibiting Animals: Curatorial Strategies and Narratives

Varšavská univerzita zve na mezinárodní odbornou konferenci věnovanou přístupům k vystavování zvířat a oboru animal studies.

Mezinárodní konference Exhibiting Animals: Curatorial Strategies and Narratives
Datum konání: 18. 11. 2022 – 19. 11. 2022

Varšavská univerzita zve na mezinárodní odbornou konferenci, pořádanou v rámci výzkumného projektu Neantropocentrické kulturní subjektivity.

Projekt Exhibiting Animals se skládá z konference a monografie na téma prezentace a reprezentace zvířat na výstavách, v různých typech muzeí a kulturních institucí. Cílem konference je zamyslet se nad formami přítomnosti zvířat ve výstavních prostorách a analyzovat kurátorské strategie, které vedou k různým způsobům jejich vystavování. Výzkumnou otázkou projektu je, jak narativy v těchto výstavách prezentují vztahy mezi lidmi a zvířaty a zda a jak uvádějí diváky do diskusí v rámci oboru animal studies.

Návrhy příspěvků v angličtině s názvem, abstraktem (400 slov) a krátkým životopisem (100 slov) zasílejte do 15. června 2022 na  adresu dorota.lagodzka@al.uw.edu.pl a m.wroblewska@al.uw. edu.pl. Termín odevzdání hotových rukopisů přijatých k vydání (6000-8000 slov)je 20. prosince 2022. Předpokládané vydání knihy je na podzim 2023.

Call for Papers

Více informací zde.

Zdroj: arthist.net; nonanthro.uw.edu.pl