AKTUALITA 28. 2. 2022

Pomůcka: Cultural Leadership

Mezinárodní projekt SHIFT má za cíl poskytovat vzdělávání a školení kulturním institucím, spolupracovat a vytvářet cesty, jak čelit globálním výzvám. Nyní přináší příručku k řízení a vedení v rámci kulturního sektoru.

AKTUALITA 16. 2. 2022

Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění

Brožura vznikla jako výstup grantového projektu MK ČR v roce 2016. Cílem projektu bylo podrobně zpracovat v jednotném modelu jednotlivé kazuistiky jako příklady dobré praxe, zpracovat typologii těchto skupin jako východisko pro jednotný způsob komunikace o této problematice a dále jako podklad pro další systematickou práci, uskutečnit dotazníkové šetření v rámci členských galerií RG ČR v oblasti práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění a vyhodnotit jej.