Pro základní orientaci pro oblast muzeologie a metodiky vám zde přinášíme informace o muzejních standardech, teoretické texty, kontakty na výzkumná a metodická pracoviště.  

Muzejní standardy

Teoretické texty

Sborníky konferencí

Metodika

Metodická pracoviště v oboru muzejnictví v ČR

Pracovní listy