Od svého vzniku v roce 2005 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví systematicky buduje oborovou muzeologickou knihovnu, která v současné době nabízí více než 1700 nejnovějších převážně anglicko-jazyčných publikací. V knihovně však naleznete i množství odborných publikací české, francouzské a německé provenience.
 
V současné době se jedná o ojedinělý knižní fond, zaměřený na muzeologii a muzejnictví, který využívají jak studenti při tvorbě seminárních, bakalářských, diplomových i disertačních prací, tak i muzejní a akademičtí pracovníci při řešení teoretických a praktických otázek.
Knihovna obsahuje tituly z těchto oblastí:
  • Teoretická muzeologie
  • Muzeografie
  • Výstavnictví
  • Aplikace digitálních technologií
  • Péče o sbírky
  • Konzervování a restaurování
  • Muzejní management 
Tituly lze zapůjčit k prezenčnímu studiu do studovny Knihovny Národního muzea
(Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1) nebo v rámci meziknihovní výpůjční služby. Studovna je otevřena každé pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.
 
Katalog periodik na vyžádání
 
Kontakt:
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
e-mail: centrum@nm.cz

Novinky v katalogu

V této sekci naleznete informace o vybraných přírůstcích knihovny Centra.