Od svého vzniku v roce 2005 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví systematicky buduje odbornou knihovnu, která v současné době nabízí více než 1500 nejnovějších převážně anglicko-jazyčných publikací. V knihovně však naleznete i množství odborných publikací české, francouzské a německé provenience.
 
V současné době se jedná o ojedinělý knižní fond, který využívají jak studenti při tvorbě seminárních, bakalářských, diplomových i disertačních prací, tak i odborní pracovníci při řešení teoretických a praktických otázek.
Knihovna obsahuje tituly z těchto oblastí:
  • Muzeografie
  • Výstavnictví
  • Aplikace digitálních technologií
  • Péče o sbírky
Tituly lze po předchozí domluvě zapůjčit k prezenčnímu studiu do studovny Knihovny Národního muzea
(Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1).
 
Studovna v Nové budově NM bude naposledy v roce 2017 otevřena v pondělí 18. prosince 2017, v lednu bude provoz obnoven v pondělí 8. ledna 2018.
Další studovny KNM jsou v lednu 2018 otevřeny v tyto dny:
Studovna oddělení časopisů na "zámečku" - čtvrtek 4. ledna.
Studovna v ÚDT II. v Terezíně - středa 10. ledna.
 
Kontakt:
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
e-mail: centrum@nm.cz