Od svého vzniku v roce 2006 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví systematicky buduje odbornou knihovnu, která v současné době nabízí téměř 1000 nejnovějších převážně anglicko-jazyčných publikací. V knihovně však naleznete i množství odborných publikací české, francouzské a německé provenience.
V současné době se jedná o ojedinělý knižní fond, který využívají jak studenti při tvorbě seminárních, bakalářských, diplomových i disertačních prací, tak i odborní pracovníci při řešení teoretických a praktických otázek.
Publikace zahrnují celou škálu této disciplíny a postupně se zaměřují i na hraniční obory. Nedílnou součástí knihovny jsou i významná zahraniční periodika působící na poli muzeologie.
Knihovna obsahuje tituly z těchto oblastí:
 • Muzeologie
 • Muzeografie
 • Muzejní pedagogika
 • Výstavnictví
 • Prezentace sbírek
 • Aplikace digitálních technologií
 • Muzejní marketing a management
 • Péče o sbírky
Knihy jsou zapůjčovány pouze k prezenčnímu studiu.
Objednané tituly ze seznamu, který je uveden a pravidelně aktualizován na stránkách Knihovny Centra, Vám budou po předchozí domluvě zapůjčeny k prezenčnímu studiu do studovny Knihovny Národního muzea (Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1). Objednávku je nutné učinit alespoň s týdenním předstihem prostřednictví e-mailu. Pracovníci Centra musí ještě před návštěvou potvrdit dostupnost všech Vámi vybraných titulů. Z organizačních důvodů je možné zapůjčit pouze 10 publikací na jeden termín, pro jednoho badatele. V ostatních případech je třeba se domluvit s pracovníky Centra. Badatelským dnem je pondělí od 10.00 do 18. 00 hodin, případně po domluvě s pracovníky Centra.
 
Kontakt:
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
e-mail: centrum@nm.cz
 
Nenašli jste v naší knihovně knihu, kterou jste hledali? Navštivte naši spolupracující knihovnu Asociace muzeí a galerií ČR. Více informací zde.
 

Periodika s muzejním a muzeologickým zaměřením, která jsou k dispozici v knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví:

Dotazy na dostupnost jednotlivých čísel směřujte na Knihovnu Centra.

Seznam knih knihovny Centra:
 
Seznam knih si můžete stáhnout ve formátu pdf zde
 
 • ACLAND, Henry W. – RUSKIN, John. The Oxford Museum. Oxon, 2006
 • ADAMS, Roxana (ed.). Museum Visitor Services Manual 2001. Washington, 2001
 • ALBERTI, Samuel J.M.M. Morbid Curiosities. New York, 2011
 • ALDER, Barbara. Die perfekte Ausstellung: Ein Praxisleitfaden zum Projektmanagement von Ausstellungen. Bielefeld, 2012
 • ALEXANDER, Edward P. Museum Masters: Their Museums and Their Influence. London: AltaMira Press, 1983
 • ALEXANDER, Edward P. The Museum in America: Innovators and Pioneers. London and Walnut Creek, 1997
 • ALEXANDER, Edward P. – ALEXANDER, Mary. Museums in Motion: An Introduction to the History and Function of Museums. Walnut Creek, 1996
 • ALEXANDER, Edward P. – ALEXANDER, Mary. Museums in Motion: An Introduction to the History and Function of Museums. AltaMira Press, 2008
 • ALIZAR, Tomas V. (ed.). Role of Museums and Libraries in Strengthening Communities. New York, 2009
 • ALLARD, Michel – LEFEVBRE, Bernard. La formation en muséologie et en éducation muséale à travers le monde. MultiMondes, 2011
 • AMBROSE, Timothy – PAINE, Crispin. Museum Basics. Routledge, 2006
 • AMBROSE, Timothy – PAINE, Crispin. Museum Basics. Routledge, 2012
 • AMBROSE, Timothy – RUNYARD, Sue. Forward Planning: A Handbook of Business, Corporate and Development Planning for Museums and Galleries. London, 1991
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. A Museum Guide to Copyright and Trademark. Wahington, 1999
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. A Museums & Community Toolkit. Washington, 2002
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. Accreditation Resource Kit. Washington, 2005
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. Everyone´s Welcome. Washington, 1998
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. Excellence and Equity: Education and the Public Dimension of Museums. Washington, 2008
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. Mastering Civic Engagement: A Challenge to Museums. Washington, 2002
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. Museums in the Life of a City: Strategies for Community Partnership. Washington, 1992
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. Standards Manual for Signs and Labels. Washington, 1995
 • AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. The Accessible Museum: Model Programs of Accessibility for Disabled and Older People. Washington, 1992
 • AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. The Official Guide. London, 2008
 • AMES, Kenneth (et al.). Ideas and Images: Developing Interpretive History Exhibits. Walnut Creek, 1997
 • AMES, Michael M. Cannibal Tours and Glass Boxes: The Anthropology of Museums. Vancouver, 1992
 • ANDERSON, Gail (ed.). Reinventing the Museum, Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift. Lanham, 2004
 • ANDONIADIS, Andrew. Museum Retailing: A Handbook of Strategies for Success. MuseumsEtc, 2010
 • ANICO, Marta – PERALTA, Elsa. Heritage and Identity: Engagement and Demission in the Contemporary World. Oxon, 2009
 • APPELBAUM, Barbara. Conservation Treatment Methodology. Amsterdam, 2009
 • ARCHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE. Od Pintadera do Prehrane: Putovanje kroz prošlost s Edukacijskim odjelom Arheološkog muzeja Istre. Pula, 2012
 • ARCHIBALD, Robert R. A Place to Remember: Using History to Build Community . Walnut Creek, 1999
 • ARCHIBALD, Robert R. The New Town Square: Museums and Communities in Transition. Walnut Creek, 2004
 • ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE. Novinářský výstřižkový archiv a dokumentace: Seznam hesel. Praha, 1975
 • ARNOLD, Ken. Cabinets for the Curious: Looking Back at Early English Museums. Aldershot, 2006
 • ASHLEY-SMITH, Jonathan (ed.). Science for Conservators vol. 1: An Introduction to Materials. New York, 1992
 • ASHLEY-SMITH, Jonathan (ed.). Science for Conservators vol. 2: Cleaning. New York, 1992
 • ASHLEY-SMITH, Jonathan (ed.). Science for Conservators vol. 3: Adhesives and Coatings. New York, 1992
 • ASMA, Stephen T. Stuffed Animals and Pickled Heads: The Culture and Evolution of Natural History Museums. Oxford, 2001
 • ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR. Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky, ročník I. - V. Praha, 2009
 • ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR. Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů Příbram 2008. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008
 • ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR. Sborník - Muzeum a změna. Praha, 2003
 • ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR. Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazetele muzejní práce. Praha, 2003
 • ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR. Muzeum a vzdělávací systém v ČR. Praha, 2010
 • ATHENA. Digitisation: Standards Landscapes for European Museums, Archives, Libraries. Italy, 2009
 • BACHMANN, Konstanze (ed.). Conservation concerns: A Guide for Collectors and Curators. New York, 1992
 • BALABANIĆ, Josip. Natura + Cultura: Muzejski prirodoslovni předmět – pokretno kulturno dobro. Zagreb, 1997
 • BARKER, Emma (ed.). Contemporary Cultures of Display. New Haven, 1999
 • BARRENECHE, Raul A. New Museums. London, 2004
 • BARRETT, Jennifer. Museums and the Public Sphere. Oxford, 2011
 • BARRINGER, Tim – FLYNN, Tom (eds.). Colonialism and the Object: Empire, Material Culture and the Museum. London, 1998
 • BARRY, Bryan W. Strategic Planning Workbook for Nonprofit Organizations. Saint Paul, 2008
 • BAUDRILLARD, Jean. The System of Objects. London and New York, 1996
 • BAUR, Joachim. Museumsanalyse: Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes. Bielefeld, 2010
 • BEALE, Katy (ed.). Museums at Play: Games, Interaction and Learning. MuseumsEtc, 2011
 • BECK, Larry – CABLE, Ted T. Interpretation for the 21st Century: Fifteen Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture. Champaign, 2002
 • BECKWITH, Sandra. L. Publicity for Nonprofits: Generating Media Exposure that Leads to Awareness, Growth, and Contributions. Kaplan Publishing, 2006
 • BEDRNOVÁ, Eva – NOVÝ, Ivan. Psychologie a sociologie řízení. Praha, 2002
 • BEIER-DE HAAN, Rosmarie – JUNGBLUT, Marie-Paule (eds.). Das Ausstellen und das Immaterielle: Beiträge der 1. Museologischen Studientage Neumünster. Luxemburg, 2007
 • BELCHER, Michael. Exhibitions in Museums. Washington, 1991
 • BELISOVÁ, Natálie – PATZELT, Zdeněk. Lidové památky Českého Švýcarska. Krásná Lípa, 2006
 • BELK, Russell W. Collecting in a Consumer Society. Oxon, 2006
 • BENEŠ, Josef. Kulturně výchovná činnost muzeí 1. díl - část textová. Praha, 1981
 • BENEŠ, Josef. Kulturně výchovná činnost muzeí 2. díl - část obrazová. Praha, 1981
 • BENEŠ, Josef. Muzejní práce: Správa muzejních sbírek. Praha, 1963
 • BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum, 1981
 • BENEŠ, Josef. Orbis pictus museologicus. Praha, 1994
 • BENNETT, Tony. Pasts beyond Memory: Evolution, Museums, Colonialism. London, 2004
 • BENNETT, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. London, 1995
 • BERÁNEK, Jaroslav. Britské galerie a muzea. Praha, 2012
 • BERGER, Arthur A. What Objects Mean: An Introduction to Material Culture. Walnut Creek, 2009
 • BERNARD, Patrick – FABRE, Pierre. Muzea pro všechny: Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí. Praha, 2003
 • BERTRON, Aurelia – SCHWARZ, Ulrich – FREY, Claudia. Designing Exhibitions: A Compendium for Architects, Designers and Museum Professionals / Ausstellungen entwerfen: Kompendium für Architekten, Gestalter und Museologen. Basel, 2006
 • BERTSCHEIDT, Ralf. Bilder werden Erlebnisse: Mitreißende Methoden zur aktiven Bildbetrachtung in Schule und Museum für Klasse 5 – 13. Mülheim, 2001
 • BHATNAGAR, Anupama. Museum, Museology and new Museology. India, 1999
 • BÍLKOVÁ, Hana (ed.). Nejskromnější umění. 60 let VŘSR. Praha, 1975
 • BÍNOVÁ, Zdeňka (ed.). Muzea ČSR v roce 1974. Přehled výstav a nových expozic. Praha, 1974
 • BITGOOD, Stephen. Social Design in Museums: The Psychology of Visitor Studies. Edinburgh, 2011
 • BLACK, Graham. The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor Involvement. Oxon, 2005
 • BLACK, Graham. Transforming Museums in the Twenty-first Century. Oxon, 2012
 • BLÁHOVÁ, Miroslava – ČERNÁ, Alena. Metodická příručka k problematice kulturního dědictví. Praha, 2007
 • BLAIS, André (ed.). Text in the Exhibition Medium. Québec, 1995
 • BLAŽEK, Petr (ed.). "Tentokrát to bouchne" Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářůn Charty 77 (leden - únor 1977). Praha, 2007
 • BLODIG, Vojtěch (a kol.). Terezín, Litoměřice: Místa utrpení a hrdinství. Praha, 2003
 • BLOM, Philipp. To Have and To Hold: An Intimate History of Collectors and Collecting. Woodstock and New York, 2002
 • BOBEK, Karel. Metodika tvorby interiérových instalací. Praha, 2011
 • BODO, Simona – GIBBS, Kirsten – SANI, Margherita. Museums as Places for Intercultural Dialogue: Selected Practices from Europe. Italy, 2009
 • BOERSMA, Foekje (et al.). Unravelling Textiles: A Handbook for the Preservation of Textile Collections. London: Archetype Publications Ltd., 2007
 • BONIFACE, Priscilla. Managing Quality Cultural Tourism. New York, 2007
 • BONTEMPO, Melissa. Online Museum Communities: Challenges and Possibilities. Saarbrücken, 2007
 • BORUN, Minda – KORN, Randi (eds.). Introduction to Museum Evaluation. New York, 1999
 • BOSWELL, David – EVANS, Jessica (eds.). Representing the Nation: A Reader: Histories, Heritage and Museums. Oxon, 1999
 • BOŠTÍK, Martin. Monstrproces „Stříteský a spol.“ Litomyšl 1950. Litomyšl, 2004
 • BOUQUET, Mary – PORTO, Nuno (eds.). Science, Magic and Religion: The Ritual Processes of Museum Magic. New York, 2005
 • BOURCIER, Paul – ROGERS, Ruby. Nomenclature 3.0 for Museum Cataloging. Lanham, 2010
 • BOURKE, Marie. The Story of Irish Museums 1790–2000. Cork, 2011
 • BRABCOVÁ, Alexandra (ed.). Brána muzea otevřená: Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod, 2003
 • BREDEKAMP, Horst. The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine: The Kunstkammer and the Evolution of Nature, Art, and Technology. Princeton, 1995
 • BRENNAN, Marcia. Curating Consciousness: Mysticism and the Modern Museum. Cambridge, 2010
 • BRITISH MUSEUM. The British Museum; What to See and How to See It. A Handbook Guide for Visitors. USA: Ulan Press, 1923
 • BRODEL, Marijke, K. – BEDEY, Björn. Museumspädagogik in Kindermuseen und Jugendmuseen. Bielefeld, 2006
 • BROOKS, Mary M. – EASTOP, Dinah D. (eds.). Changing Views of Textile Conservation. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, J. Paul Getty Trust, 2011
 • BROPHY, Sarah S. – WYLIE, Elizabeth. The Green Museum: A Primer on Environmental Practice. Plymouth, 2008
 • BRUNNER, Johann – HAJN, Ivo. Lexikon koněspřežních železnic / Lexikon der Pferdeeisenbahnen. České Budějovice, 2007
 • BŘEZINA, Alfons – ŠNAJDR, Oldřich. Muzeum Ostravské operace: zámek Kravaře. Ostrava, 1972
 • BUCK, Rebecca A. – GILMORE, Jean A. On the Road Again: Developing and Managing Traveling Exhibitions. Washington DC, 2003
 • BUCK, Rebecca A. – GILMORE, Jean A. The New Museum Registration Methods. Washington DC, 1998
 • BURCAW, Ellis G. Introduction to Museum Work. Walnut Creek, 1997
 • BURDICK, Jan E. Creative Careers in Museums. New York, 2008
 • BURIAN, Michal – KNÍŽEK, Aleš – RAJCHL Jiří – STEHLÍK, Eduard. Atentát: Operace Anthropoid 1941-1942. Praha, 2009
 • BURIÁNKOVÁ, Michaela – KOMÁRKOVÁ, Anna – ŠEBEK, František (eds.). Úvod do muzejní praxe: Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky. Praha, 2010
 • BURIÁNKOVÁ, Michaela – KOMÁRKOVÁ, Anna (eds.). Muzea, autorský zákon a digitalizace. Sborník příspěvků, VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Praha, 2011
 • BURNHAM, Rika (ed.). Teaching in the Art Museum: Interpretation as Experience. Los Angeles, 2011
 • BUŘÍVAL, Zdislav (a kol.). Pražské památky Revolučního dělnického hnutí. České Budějovice, 1973
 • BUTCHER-YOUNGHANS, Sherry. Historic House Museums: A Practical Handbook for Their Care, Preservation, and Management. New York, 1993
 • BUTLER, Beverly. Return to Alexandria: An Ethnography of Cultural Heritage, Revivalism and Museum Memory. Walnut Creek, 2007
 • BUYS, Susan – OAKLEY, Victoria. Conservation and Restoration of Ceramics. Oxford, 2007
 • BYRNE, Sarah (et al.). Unpacking the Collection. London, 2011
 • BYRNES, William J. Management and the Arts. Amsterdam, 2009
 • CALLERY, Bernadette G. Collaborative Access to Virtual Museum Collection Information. Routledge, 2004
 • CAMENSON, Blythe. Opportunities in Museum Careers. New York, 2007
 • CAMERON, Fiona – KELLY, Linda (eds.). Hot Topics, Public Culture, Museums. Newcastle upon Tyne, 2010
 • CAMERON, Fiona – KENDERDINE, Sarah (eds.). Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse. Cambridge, 2007
 • CAMIN, Giulia. Museen der Welt – Welt der Museen. White Star Verlag, 2007
 • CAMPANINI, Graziano – NEGRI, Massimo (eds.). Banks and Museums beyond Sponsorship: An Overview of European Museums Created by Bank Foundations. Bologna: Bononia, 2011
 • CANTWELL, Robert. Ethnomimesis: Folklife and the Representation of Culture. North Carolina, 1993
 • CAPLE, Chris (ed.). Preventive Conservation in Museums. London, 2011
 • CARBONELL, Bettina M. (ed.). Museum Studies: An Anthology of Contexts. Malden, 2006
 • CARR, David. A Place Not a Place: Reflection and Possibility in Museums and Libraries. Lanham, 2006
 • CARR, David. Open Conversations: Public Learning in Libraries and Museums. Libraries Unlimited, 2011
 • CARR, David. The Promise of Cultural Institutions. Lanham: AltaMira Press, 2003
 • CARRIER, David. Museum Skepticism: A History of the Display of Art in Public Galleries. Durham and London, 2006
 • CASSAR, May. Environmental Management: Guidelines for Museums and Galleries. New York, 2005
 • CAULTON, Tim. Hands-On Exhibitions: Managing Interactive Museums and Science Centres. Oxon, 1998
 • CAYGILL, Marjorie. Building the British Museum. London, 1999
 • CAYGILL, Marjorie. The British Museum: A–Z Companion. London, 1999
 • CAYGILL, Marjorie. The Story of the British Museum. London, 2002
 • CAYGILL, Marjorie. The British Museum: 250 years. London, 2003
 • CENTRE POMPIDOU. Evaluating the Impact of Arts and Cultural Education: A European and International Research Symposium. Paris, 2008
 • CENTRE POMPIDOU. Chefs-d\'oeuvre? Architectures de musées 1937–2014. Metz, 2010
 • CIGÁNEK, David. Digitální dokumentace objektů kulturní, historické a vědecké hodnoty. Brno, 2005
 • CLAUSSEN, Susanne. Anschauungssache Religion: Zur musealen Repräsentation religiöser Artefakte. Bielefeld, 2009
 • CODACCI-TERLEVIĆ, Giulia. Kada su u Istri živjele polarne lisice…. Pula, 2008
 • COHEN, Daniel J. – ROSENZWEIG, Roy. Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. Philadelphia, 2006
 • CONN, Steven. Do Museums Still Need Objects? Philadelphia, 2010
 • CONN, Steven. Museums and American Intellectual Life, 1876–1926. Chicago, 1998
 • CONTI, Alessandro. History of the Restoration and Conservation of Works of Art. Oxford, 2007
 • CORSANE, Gerard (ed.). Heritage, Museums and Galleries: An Introductory Reader. London and New York, 2005
 • CRADDOCK, Paul (ed.). Scientific Investigation of Copies, Fakes and Forgeries. Oxford, 2009
 • CRANE, Susan A. (ed.). Museums and Memory. Stanford, 2000
 • CRIMM, Walter L. – MORRIS, Martha – WHARTON, Carole L. Planning Successful Museum Building Projects. Plymouth, 2009
 • CROSBIE, Michael J. Designing the World´s Best Museum and Art Galleries. Victoria, 2003
 • CROUCH, David – LÜBBREN, Nina (eds.). Visual Culture and Tourism. Oxford and New York, 2003
 • CROW, William B. – DIN, Herminia. Unbound by Place or Time: Museums and Online Learning. Washington, 2009
 • CSÁKY, Moritz – STACHEL Peter (eds.). Speicher des Gedächtnisses, Bibliotheken, Museen, Archive: Teil 1: Absage an und Wiederherstellung von Vergangenheit, Kompensation von Geschichtsverlust. Wien, 2000
 • CUNO, James (ed.). Who Owns Antiquity? Museums and the Battle over Our Ancient Heritage. New Jersey, 2008
 • CUNO, James (ed.). Whose Culture? The Promise of Museums and the Debate over Antiquities. Princeton, 2009
 • CUNO, James (ed.). Whose Muse? Art Museums and the Public Trust. Princeton and Oxford, 2006
 • CUTTLE, Christopher. Light for Art’s Sake: Lighting for Artworks and Museum Displays. Oxford, 2007
 • ČERNÝ, Jan. Přehledné dějiny muzea v Novém Strašecí. Rakovník, 2004
 • ČERNÝ, Miloslav. Mikroklima v historických interiérech. Praha, 2011
 • ČESKÝ VÝBOR ICOM. Děti, mládež, … a muzea? II. – sborník příspěvků ze stejnojmenné konference 3. - 5. 11. 1999. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000
 • DANILOV, Victor J. Women and Museums: A Comprehensive Guide. London, 2005
 • DANZIGER, Danny. Museum: Behind the Scenes at the Metropolitan Museum of Art. New York, 2008
 • DARIAN-SMITH, Kate (et al.). Seize the Day: Exhibitions, Australia and the World. Clayton, 2008
 • DAVIS, Peter. Ecomuseums: A Sense of Place. London and New York, 2011
 • DAVIS, Peter. Museums and the Natural Environment: The Role of Natural History Museums in Biological Conservation. London and New York: Leicester University Press, 1996
 • DAVISON, Sandra. Conservation and Restoration of Glass. Elsevier Ltd, 1989, 2003
 • DAWID, Evelyn – SCHLESINGER, Robert (eds.). Texte in Museen und Ausstellungen: Ein Praxisleitfaden. Bielefeld, 2002
 • DEAN, David. Museum Exhibition: Theory and Practice. Oxon, 1996
 • DEBNÁR, Viktor (a kol.). Podpora umění a kultury z Evropské unie. Divadelní ústav, 2006
 • DEBNÁR, Viktor A. (ed.). Umělci bez hranic: mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti kultury. Praha, 2009
 • DECH, Uwe Ch. Sehenlernen im Museum: Ein Konzept zur Wahrnehmung und Präsentation von Exponaten . Bielefeld, 2003
 • DELIBAŠIĆ, Esad – HADŽIKADUNIĆ, Edin. Muzej u informatičkom okruženju. Zenica, 2006
 • DENKLER, Ann. Sustaining Identity, Recapturing Heritage: Exploring Issues of Public History, Tourism, and Race in a Southern Rural Town. Lanham, 2010
 • DERNIE, David. Ausstellungsgestaltung: Konzepte und Techniken. Ludwigsburg, 2006
 • DERNIE, David. Exhibition Design. New York and London, 2006
 • DESVALLÉES, André – MAIRESSE, Francois (eds.). Základní muzeologické pojmy. Brno, 2011
 • DESVALLÉES, André (ed.). Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Armand Colin, 2011
 • DIAMOND, Judy – LUKE, Jessica – J. UTTAL, David H. (eds.). Practical Evaluation Guide: Tools for Museums and Other Informal Educational Settings. Lanham, 1999
 • DICKS, Bella. Culture on Display: The Production of Contemporary Visitability. Maidenhead, 2003
 • DigiCULT. Core Technologies for the Cultural and Scientific Heritage Sector. Technology Watch Report 3. Salzburg, 2005
 • DigiCULT. Emerging Technologies for the Cultural and Scientific Heritage Sector. Technology Watch Report 2. Salzburg, 2004
 • DigiCULT. Learning Objects from Cultural and Scientific Heritage Resources. Thematic Issue 4. Salzburg, 2003
 • DigiCULT. The Future Digital Heritage Space: An Expedition Report. Thematic Issue 7. Salzburg, 2004
 • DigiCULT. Virtual Communities and Collaboration in the Heritage Sector. Thematic Issue 5. Salzburg, 2004
 • DILEVKO, Juris – GOTTLIEB, Lisa. The Evolution of Library and Museum Partnerships: Historical Antecedents, Contemporary Manifestations, and Future Directions. USA, 2004
 • DIN, Herminia – HECHT, Phyllis. The Digital Museum: A Think Guide. Washington, 2007
 • DITTERTOVÁ, Eva – KOUDELKOVÁ, Alena (eds.). Stolečku, prostři se – strava jako interkulturní fenomén v muzeu. Cheb: AMG, 2008
 • DIVALL, Colin – SCOTT, Andrew. Making Histories in Transport Museums. London and New York: Leicester University Press, 2001
 • DOBROVOLNÍCI PRO KULTURU. Dobrovolnická činnost v kulturních organizacích. Praha, 2011
 • DODD, Jocelyn – SANDELL, Richard (eds.). Including Museums: Perspectives on Museums, Galleries and Social Inclusion. Leicester, 2001
 • DOLÁK, Jan – VAVŘÍKOVÁ, Jana (eds.). Muzeolog Z. Z. Stránský: Život a dílo. Brno, 2006
 • DOLÁK, Jan (ed.). Muzea v procesu transformace. Mezinárodní konference 24.-26. 11. 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2004
 • DOLEŽALOVÁ, Jarmila st. Ležáky známé i neznámé. Lytomyšl, 2005
 • DONGPING, Liu – SHURONG, Zhai. China on the Way. Peking, 2007
 • DONNELLY, Jessica F. Interpreting Historic House Museums. Oxford, 2002
 • DOOGUE, Edmund – MARTIN-ACHARD, Joelle (eds.). The 11th Rolex Award for Enterprise. Geneva, 2004
 • DRÖGE, Kurt – HOFFMANN, Detlef. Museum Revisited: Transdisziplinäre Perspektiven auf eine Institution im Wandel. Bielefeld, 2010
 • DRUMMOND, Siobhan. – YEOMAN, Ian. (eds.). Quality Issues in Heritage Visitor Attractions. Oxford, 2001
 • DUBBERLY, Sara (ed.). Exhibition Planning and Management: Reprints from NAME´s Recent and Recommended. Washington DC, 2004
 • DUBBERLY, Sara (ed.). Organizing Your Museum: The Essentials. Washington DC, 2001
 • DUDLEY, Sandra. Museums Materialities: Objects, Engagements, Interpretations. Oxon, 2010
 • DUNCAN, Carol. Civilizing rituals: Inside Public Art Museums. London and New York, 1995
 • DURBIN, Gail (ed.). Developing Museum Exhibitions for Lifelong Learning. London, 1996
 • DVOŘÁČEK, Petr. Skanzeny do kapsy. Praha, 2005
 • DVOŘÁKOVÁ, Iva – HAJKOVÁ, Martina – FOLBERGEROVÁ, Radmila. Praha technická: vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze (studijní texty). Praha, 2006
 • EDSON, Gary – DEAN, David. The Handbook for Museums. Oxon, 2005
 • EDSON, Gary (ed.). International Directory of Museum Training. Oxon, 1995
 • EDSON, Gary (ed.). Museum Ethics: Theory and Practice. Oxon, 1997
 • EDWARDS, Edward. Lives of the Founders of the British Museum: With Notices of its Chief Augmentors and Other Benefactors, 1570–1870. Volume I. Oxon, 2006
 • EDWARDS, Edward. Lives of the Founders of the British Museum: With Notices of its Chief Augmentors and Other Benefactors, 1570–1870. Volume II. Oxon, 2006
 • ELIÁŠOVÁ, Silvia. Promeny slovenského múzejnictva v rokoch 1945-1970. Nitra, 2011
 • ELLIS, Mike. Managing and Growing a Cultural Heritage Web Presence: A Strategic Guide. London, 2011
 • ELLIS, Susan J. The Volunteer Recruitment (and Membership Development) Book. Philadelphia, 2002
 • ELSNER, John – CARDINAL, Roger (eds.). The Cultures of Collecting. London, 1994
 • EMBOLA, Oscar. Museum Practice in Action: Discovering the British Experience. Saarbrücken, 2010
 • ERRINGTON, Sharyn – STOCKLMAYER, Susan M. – HONEYMAN, Brenton (eds.). Using Museums to Popularise Science and Technology. London, 2001
 • EUNAMUS. National Museums Making Histories in a Diverse Europe. Sweden, 2012
 • EUROPEAN MUSEUM FORUM. European Museum of the Year Award: The Awards 2005. Bristol, 2005
 • EUROPEAN MUSEUM FORUM. European Museum of the Year Award: The Candidates 2005. Bristol, 2005
 • EUROPEAN MUSEUM FORUM. European Museum of the Year Award: The Candidates 2006. Bristol, 2006
 • EUROPEAN MUSEUM FORUM. European Museum of the Year Award: The Awards 2008. Bristol, 2008
 • EUROPEAN MUSEUM FORUM. European Museum of the Year Award: The Candidates 2008. Bristol, 2008
 • EUROPEAN MUSEUM FORUM. European Museum of the Year Award: The Candidates 2009. Bristol, 2009
 • EVROPSKÁ UNIE. Culture 2000: Projekty s českou účastí (2001–2006). Praha, 2009
 • FAHY, Anne (ed.). Collections Management. Routledge, 2006
 • FAIRCLOUGH, Graham (et al.). The Heritage Reader. Routledge, 2008
 • FALK, John H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek, 2009
 • FALK, John H. – DIERKING, Lynn D. Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning. Walnut Creek, 2000
 • FALK, John H. – DIERKING, Lynn D. Lessons Without Limit: How Free-Choice Learning Is Transforming Education. Lanham, 2002
 • FALK, John H. – DIERKING, Lynn D. The Museum Experience. Washington DC, 1992
 • FALK, John H. – DIERKING, Lynn D. – FOUTZ, Susan (eds.). In Principle, In Practice: Museums as Learning Institutions. Lanham, 2007
 • FALK, John H. – SHEPPARD, Beverly K. Thriving in the Knowledge Age: New Business Models for Museums and Other Cultural Institutions. Oxford, 2006
 • FEDERAL OFFICE FOR CIVIL PROTECTION. Preservation – Protection – Respect: Cultural Property Protection in Switzerland. Bern, 2004
 • FELBINGER NEPOMUK, Johann. Kronika Mariánských Lázní 1786-1855. Mariánské Lázně, 2009
 • FELIÚ, Carmen A. (ed.). Culture and Nature: International Legislative Texts Referring to the Safeguard of Natural and Cultural Heritage. Leo S. Olschki, 2003
 • FFORDE, Cressida. Collecting the Dead: Archaeology and the Reburial Issue. London, 2004
 • FILIPPOUPOLITI, Anastasia (ed.). Science Exhibition: Communication and Evaluation. MuseumsEtc, 2010
 • FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Ročenka textů zahraničních profesorů. Praha, 2009
 • FINDLEN, Paula. Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy. Berkeley, 1996
 • FIŠER, Zdeněk – PALOWSKÁ, Markéta. František Jordán (1936–2007). Brno, 2011
 • FLADMARK, J. M. (ed.). Heritage: Conservation, Interpretation and Enterprise. Aberdeen: The Robert Gordon University, Bonhead Publishing Ltd., 1993
 • FLADMARK, J. M. (ed.). Heritage & Museums: Shaping National Identity. Aberdeen: The Robert Gordon University, Heritage Library, 2000
 • FLOWER, William H. Essays On Museums And Other Subjects Connected With Natural History. Oxon, 2006
 • FLÜGEL, Katharina. Einführung in die Museologie. Darmstadt, 2005
 • FLÜGEL, Katharina. Einführung in die Museologie 2 Auflage. Darmstadt, 2009
 • FÖHL, Patrick S. (et al.). Das Barierfrei Museum: Theorie und Praxis einer besseren Zugänglichkeit. Ein Handbuch. Bielefield: Verlag, 2007
 • FOJTÍČEK, Petr – ČEJKA, Josef (eds.). K muzejní dokumentaci sdělovací techniky. Sborník příspěvků ze semináře. Brno, 1990
 • FOLTÝN, Dušan (a kol.). Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha, 2008
 • FONDATION DE FRANCE and ICOM. Museums Without Barriers: A New Deal for Disabled People. New York, 2002
 • FONDATION NEUMANN-GINGINS. Marionnettes du Musée National – Prague. Fondation Neumann, 1996
 • FORTNEY, Kim – SHEPPARD, Beverly. An Alliance of Spirit: Museum and School Partnerships. Washington, 2010
 • FOSSATI, Giovanna. From Grain to Pixel: The Archival Life of Film in Transition. Amsterdam, 2009
 • FOWLER, Peter J. The Past in Contemporary Society: Then, Now. London, 1992
 • FRANKOVÁ, Helena (ed.). Výsledky činnosti Slezského muzea v Opavě 1976–1980. Opava: Slezské muzeum, 1980
 • FREEMAN, Ruth – MARTINOVICH, Paul. The Evolution of an Exhibit: Community Museums and Travelling Exhibits. Toronto, 2001
 • FRENCH REGIONAL AND AMERICAN MUSEUM EXCHANGE. FRAME. Washington, 2007
 • FRENCH, Ylva – RUNYARD, Sue. Marketing and Public Relations for Museums, Galleries, Cultural and Heritage Attractions. Oxon, 2011
 • FRITSCH, Juliette (ed.). Museum Gallery Interpretation and Material Culture. New York, 2011
 • FÜRY, Jan (ed.). Temptations of the Tropics: A Photographic Archive to Malaya by A. V. Novák. Praha, 2012
 • FYALL, Alan (et al.). Managing Visitor Attractions: New Directions . Oxford, 2002
 • GAEHTGENS, Thomas W. Die Berliner Museumsinsel im Deutschen Kaiserreich: Zur Kulturpolitik der Museen in der Wilhelminischen Epoche. Munchen, 1992
 • GAWRECKI, Dan. Historie – Muzeologie. Opava, 2007
 • GENOWAYS, Hugh H. – ANDREI Mary A. (eds.). Museum Origins: Readings in Early Museum History and Philosophy. Walnut Creek, 2008
 • GENOWAYS, Hugh H. – IRELAND, Lynne M. (eds.). Museum Administration: An Introduction. Walnut Creek, 2003
 • GENOWAYS, Hugh H. (ed.). Museum Philosophy for the Twenty-first Century. Lanham, 2006
 • GEORGE, Gerald – SHERELL-LEO, Cindy. Starting Right: A Basic Guide to Museum Planning. Walnut Creek, 2004
 • GESSER, Susanne (et al.). Das Partizipative Museum: zwischen Teilhabe und User Generated Content. Bielefeld, 2012
 • GIBBON, Kate F. (ed.). Who Owns the Past? Cultural Policy, Cultural Property and the Law. New Jersey, 2005
 • GIBBS, Kirsten – SANI, Margherita – THOMPSON, Jane (eds.). Lifelong Learning in Museums: A European Handbook. Ferrara, 2007
 • GIEBELHAUSEN, Michaela (ed.). The architecture of the museum: Symbolic Structures, Urban Contexts. New York and Manchester, 2003
 • GINSBURGH, Victor A. – THROSBY, David. Handbook of the Economics of Art and Culture. Amsterdam, 2008
 • GIRSA, Václav (a kol.). Hrad Bečov - projekt konzervace a prezentace. Loket, 2009
 • GLANVILLE, Matthew. The Good Web Guide: Museums & Galleries. London, 2001
 • GOB, André – DROUQUET, Noémie. La muséologie: Histoire, développements, enjeux actuels. Paris, 2010
 • GOLDING, Viv. Learning at the Museum Frontiers: Identity, Race and Power. Farnham, 2009
 • GOMBAULT, Anne – PETR, Christine (et al.). La Gratuité des musées et des monuments coté Publics. Paris, 2006
 • GOODLAD, Sinclair – McIVOR, Stephanie. Museum Volunteers: Good Practice in the Management of Volunteers. Routledge, 1998
 • GORARD, Stephen – SMITH, Emma. Equity in Education: An International Comparison of Pupil Perspectives. New York, 2010
 • GOSDEN, Chris – KNOWLES, Chantal. Collecting Colonialism: Material Culture and Colonial Change. Oxford and New York: Berg, 2001
 • GRAHAM, Beryl – COOK, Sarah. Rethinking Curating: Art after New Media. Cambridge, 2010
 • GRAHAM, Brian – ASHWORTH, Greg J. – TUNBRIDGE, John E. A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy. London, 2000
 • GREENBERG, Reesa – FERGUSON, Bruce W. – NAIRNE, Sandy (eds.). Thinking about Exhibitions. London, 1996
 • GREENWOOD, Thomas. Museums and Art Galleries. Oxon, 2006
 • GREUB, Suzanne – GREUB, Thierry (eds.). Museen im 21. Jahrhundert: Ideen Projekte Bauten. München, 2008
 • GRIFFITHS, Alison. Shivers Down Your Spine: Cinema, Museums, and the Immersive View. New York, 2008
 • GRÜNEWALD STEIGER, Andreas – BRUNOTTE, Jörn (eds.). Forum Kultur: Kulturtourismus, Qualitäten des kultivierten Reisens. Wolfenbüttel, 2007
 • GRYS, Iwona. The History of Polish Sports and the Olympic Movement: A Permanent Exhibition at the Museum of Sports and Tourism in Warsaw. Warsaw, 2007
 • GUNTARIK, Olivia (ed.). Narratives of Community: Museums and Ethnicity. MusemsEtc, 2010
 • GÜNTHEROTH, Nele – VOGT, Arnold (eds.). Reiseziel: Museum: Freizeitqualität durch Zusammenarbeit von Museen und Touristik. München, 2001
 • GURIAN, Elaine H. Civilizing the Museum: The Collected Writings of Elaine Heumann Gurian. Oxon, 2006
 • GUTHE, Carl E. The Management of Small History Museums. Tennessee, 1964
 • HAJN, Ivo (ed.). Koněspřežní železnice po obou stranách hranice / Die Pferdeeisenbahn auf beiden Seiten der Grenze. České Budějovice, 2007
 • HALL, Patricia – SEEMANN, Charlie. Folklife and Museums: Selected Readings. Nashville, 1987
 • HALLAM, Elizabeth – STREET, Brian V. (eds.). Cultural Encounters: Representing ‚Otherness’. London, 2000
 • HAM, Ken. Journey through the Creation Museum. Master Books, 2008
 • HAMM, Oliver G. (ed.). The Neues Museum Berlin: Conserving, Restoring, Rebuilding the World Heritage. Leipzig, 2009
 • HANDLER, Richard. The New History in an Old Museum. Durham, 1997
 • HANSLOK, Andreas. Museologie und Archivwissenschaft in der DDR: Abgrenzung und Annäherung zweier Nachbarwissenschaften. Marburg, 2008
 • HARRIS, Jonathan (ed.). Identity Theft: The Cultural Colonisation of Contemporary Art. Liverpool, 2008
 • HART, Ted – GREENFIELD, James M. – JOHNSTON, Michael. Nonprofit Internet Strategies: Best Practices for Marketing, Communications, and Fundraising. John Wiley & Sons, Inc., 2005
 • HARVEY, D. Ross. Digital Curation. New York and London, 2010
 • HATCHFIELD, Pamela B. Pollutants in the Museum Environment: Practical Strategie for Problem Solving in Design, Exhibition and Storage. London: Archetype Publications Ltd., 2002
 • HAUSER, Susanne. Metamorphosen des Abfalls: Konzepte für alte Industrieareale. Frankfurt am Main, 2001
 • HEIN, George E. Learning in the Museum. Oxon, 2000
 • HEIN, George E. – ALEXANDER, Mary. Museums: Places of Learning. Washington DC, 1998
 • HEIN, Hilde. Public Art: Thinking Museums Differently. Oxford: Altamira Press, 2006
 • HEIN, Hilde. The Museum in Transition: A Philosophical Perspective. Washington, 2000
 • HEMS, Alison – BLOCKLEY, Marion (eds.). Heritage Interpretation. London, 2002
 • HEMSLEY, James – CAPPELLINI, Vito – STANKE, Gerd (eds.). Digital Applications for Cultural and Heritage Institutions. Aldershot, 2005
 • HENARE, Amiria. Museums, Anthropology and Imperial Exchange. Cambridge, 2005
 • HENNING, Michelle. Museums, Media and Cultural Theory. Maidenhead, 2006
 • HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Praha, 1980
 • HERR–STEPHENSON, Becky (et al.). Digital Media and Technology in Afterschool Pragrams, Libraries, and Museums. London, 2011
 • HIRSCH, Joanne S. – SILVERMAN, Lois H. (eds.). Transforming Practice: Selections from Journal of Museum Education, 1992–1999. Washington, 2000
 • HNOJIL, Adam (ed.). Historické plány. Praha, 2006
 • HOLČÍK, Juraj. Ilja Okáli. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2004
 • HOLLAND, DK. Branding for Nonprofits: Developing Identity with Integrity. New York: Allworth Press, Design Management Institute, 2006
 • HOLLEIN, Hans – KOSUTH, Joseph – PANZA, Giuseppe. New Museology: Museums and Alternative Exhibition Spaces. London, 1991
 • HOLMAN, Pavel – LINIACZKOVÁ, Petra. Kapitoly z obecných dějin sběratelství a muzejnictví. Praha, 1996
 • HOLO, Selma – ÁLVAREZ, Mari-Tere. Beyond the Turnstile: Making the Case for Museums and Sustainable Values. Lanham, 2009
 • HOLTORF, Cornelius. Archaeology Is a Brand! The Meaning of Archaeology in Contemporary Popular Culture. Oxford, 2007
 • HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museum and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. Oxon, 2007
 • HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and the Interpretation of Visual Culture. Oxon, 2000
 • HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and the Shaping of Knowledge. London, 2003
 • HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and Their Visitors. Oxon, 1994
 • HOOPER-GREENHILL, Eilean (ed.). Museum, Media, Message. London, 1999
 • HOOPER-GREENHILL, Eilean (ed.). The Educational Role of the Museum. Routledge, 1999
 • HORIE, Charles Velson. Materials for Conservation: Organic Consolidants, Adhesives and Coatings. Amsterdam, 2010
 • HOURSTON, Laura. Museum Builders II. West Sussex, 2004
 • HOUTGRAAF, Dirk – VITALI, Vanda. Mastering a museum plan: Strategies for Exhibit Development. Leiden, 2008
 • HOWARD, Myrick J. Buying Time for Heritage: How to Save an Endangered Historic Property. Raleigh, 2007
 • HOWARD, Peter. Heritage: Management, Interpretation, Identity. London, 2003
 • HUDSON, Kenneth. New Museums in Europe 1977–1993. Milano, 1994
 • HUDSON, Kenneth. Museums of Influence. Cambridge, 1987
 • HUDSON, Kenneth. The Cambridge Guide to the Museums of Europe. Cambridge, 1991
 • HUDSON, Kenneth. Museums for the 1980s: A Survey of World Trends. New York, 1977
 • HUFFORD, Mary (ed.). Conserving Culture: A New Discourse on Heritage. Chicago, 1994
 • HUGHES, Catherine. Museum Theatre: Communicating with Visitors through Drama. Portsmouth, 2010
 • HUGHES, Philip. Exhibition Design. London, 2010
 • HWEE, Michael L. H. Foundations: The Consolidations of Museology. Hong Kong, 2008
 • CHADWICK, Alan – STANNETT, Annette (eds.). Museums and Adult Learning: Perspectives from Europe. Leicester, 2000
 • CHANG, EunJung. Personal Meaning Making: Understanding Visitors\' Art learning Experiences from a Museum Experience. Saarbrücken, 2009
 • CHARTA 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977–1989: Program mezinárodní vědecké konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 2007
 • CHATTERJEE, Helen (ed.). Touch in Museums: Policy and Practice in Object Handling. Berg Publishers, 2008
 • CHENG, Donghong (eds.). Communicating Science in Social Contexts. Dordrecht, 2008
 • CHERRY, Deborah – CULLEN, Fintan (eds.). Spectacle and Display. Oxford, 2008
 • CHHABRA, Deepak. Sustainable Marketing of Cultural and Heritage Tourism. Oxon, 2010
 • CHITTENDEN, David – FARMELO, Graham – LEWENSTEIN, Bruce V. Creating Connections. Walnut Creek, 2004
 • CHOCHOLOVÁ, Lucie – ŠKALOUDOVÁ, Barbora – ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ, Lucie (eds.). ICT a současné umění ve výuce – inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Praha, 2008
 • ICOM. ICOM Code of Ethics for Museums. Paris, 2006
 • ICOM. Reif für das Museum? Ausbildung – Fortbildung – Einbildung. Münster, 1995
 • INDROVÁ, Jarmila (a kol.). Cestovní ruch: základy. VŠE, 2007
 • IOANNIDES, Marinos (et al.). Heritage in the Digital Era. Essex, 2010
 • J. PAUL GETTY MUSEUM. Where’s the Bear? Los Angeles, 1997
 • JACKNIS, Ira. The Storage Box of Tradition: Kwakiutl Art, Anthropologists, and Museums, 1881–1981. Washington and London, 2002
 • JAMESON, John H. Jr. – BAUGHER, Sherene (eds.). Past Meets Present: Archaeologists Partnering with Museum Curators, Teachers, and Community Groups. Springer, 2008
 • JANÁK, Dušan. Dokumentace dělnického hnutí v ČSR. Praha, 1986
 • JANČO, Milan (a kol.). Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Praha, 2007
 • JANČO, Milan (a kol.). Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. Praha, 2009
 • JANES, Robert. Museums in a Troubled World: Renewal, Irrelevance or Collapse? Oxon, 2009
 • JANES, Robert R. – CONATY, Gerald T. Looking Reality in the Eye: Museums and Social Responsibility. Canada, 2005
 • JANNELLI, Angela. Wilde Museen: Zur Museologie des Amateurmuseums. Bielefeld, 2012
 • JANSONS, Ritvars (ed.). The Aftermath of Prague Spring and Charter 77 in Latvia / the Baltics. Latvia, 2008
 • JELÍNKOVÁ, Dagmar (ed.). Sborník: Rukověť péče o papírové sbírkové předměty. Sborník příspěvků přednesených na semináři RG ČR Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích v Litomyšli 21. - 23. 10. 2003. Praha, 2003
 • JERGER, Thomas (et al.). Leitfaden: Museum und Tourismus. 2002–2004 . Leitfaden: Leonding OÖ. Museumsverbund, 2006
 • JIHOČESKÉ MUZEUM. Historie a sbírky. České Budějovice, 2003
 • JIRÁSEK, Pavel – TLACHOVÁ, Kateřina. Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha, 1998
 • JODIDIO, Philip. Architecture now! Museums. Cologne, 2011
 • JOHN, Hartmut – DAUSCHEK, Anja. Museen neu denken: Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit. Bielefeld, 2008
 • JOHN, Hartmut – GÜNTER, Bernd (eds.). Das Museum als Marke: Branding als strategisches Managementinstrument für Museen. Bielefeld, 2008
 • JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha, 2008
 • JOHNSON, Anna (et al.). The Museum Educator´s Manual: Educators Share Successful Techniques. Plymouth, 2009
 • JONES, Ian – MacDONALD, Robert R. – McINTYRE, Darryl (eds.). City Museums and City Development. Plymouth, 2008
 • JONES-GARMIL, Katherine (ed.). The Wired Museum: Emerging Technology and Changing Paradigms . Washington DC, 1997
 • KALAY, Yehuda E. – KVAN, Thomas – AFFLECK, Janice (eds.). New Heritage: New Media and Cultural Heritage. Oxon, 2008
 • KALFATOVIC, Martin R. Creating a Winning Online Exhibition: A Guide for Libraries, Archives, and Museums. Chicago and London, 2002
 • KALINCOVÁ, Jaroslava (ed.). Povodně 2002: živel a my. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2003
 • KANTER, Beth – FINE, Allison H. The Networked Nonprofit. San Francisco, 2010
 • KARP, Ivan – KREAMER Christine M. – LAVINE, Steven D. Museums and Communities: The Politics of Public Culture. Washington and London, 1991
 • KARP, Ivan – LAVINE, Steven D. (eds.). Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. Washington, 1991
 • KARP, Ivan (et al.). Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations. Durham and London, 2006
 • KATZ, James E. – LaBAR, Wayne – LYNCH, Ellen (eds.). Creativity and Technology: Social Media, Mobiles and Museums. MuseumsEtc, 2011
 • KAVANAGH, Gaynor. Dream Spaces: Memory and the Museum. London, 2000
 • KAVANAGH, Gaynor. Museum Languages: Objects and Texts. Leicester, 1996
 • KAVANAGH, Gaynor – FROSTICK, Elizabeth. Making City Histories in Museums. London, 1998
 • KAVANAGH, Gaynor (ed.). A Bibliography for History, History Curatorship and Museums. Aldershot, 1996
 • KAVANAGH, Gaynor (ed.). Making Histories in Museums. London, 1996
 • KAVANAGH, Gaynor (ed.). Museum Provision and Professionalism. London, 1994
 • KAVANAGH, Gaynor (ed.). The Museums Profession: Internal and External Relations. Leicester, 1991
 • KEENE, Suzanne. Digital Collections: Museums and the Information Age. Butterworth-Heinemann, 1998
 • KEENE, Suzanne. Fragments of the World: Uses of Museum Collections. Oxford, 2005
 • KEENE, Suzanne. Managing Conservation in Museums. Oxford, 2002
 • KERLOGUE, Fiona (ed.). Performing Objects: Museums, Material Culture and Performance in Southeast Asia. London, 2004
 • KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Grada Publishing, 2005
 • KESNER, Ladislav. Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce. Praha: Národní galerie a CMS/LORD Culture Consulting, 2000
 • KING, Elaine A. – LEVIN, Gail. Ethics and the Visual Arts. New York, 2006
 • KING, Thomas F. Cultural Resource Laws & Practice. Lanham, 2008
 • KIRCHHOFF, Heike – SCHMIDT, Martin (eds.). Das magische Dreieck: Die Museumsausstellung als Zusammenspiel von Kuratoren, Museumspädagogen und Gestaltern. Bielefeld, 2007
 • KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley, 1998
 • KIRSCH, Otakar. Německé muzejnictví na Moravě. Brno, 2008
 • KITE, Marion – THOMSON, Roy. Conservation of Leather and Related Materials. London and New York: Routledge, Elsevier Ltd., 2006
 • KJELDBAEK, Esben (ed.). The Power of the Object: Museums and World War II. MuseumsEtc, 2009
 • KLÁŠTERKOVÁ, Eva (ed.). Tajnosti depozitářů, aneb, Předměty s příběhem. Teplice, 2007
 • KNELL, Simon (ed.). Care of Collections. London, 1994
 • KNELL, Simon J. – MacLEOD, Suzanne – WATSON, Sheila (eds.). Museum Revolutions: How museums change and are changed. London and New York: Routledge, 2007
 • KNELL, Simon J. (ed.). A Bibliography of Museum Studies. Aldershot, 1994
 • KNELL, Simon J. (ed.). Museums and the Future of Collecting. Aldershot, 2004
 • KNELL, Simon J. (ed.). Museums in the Material World. London, 2007
 • KNELL, Simon J. (et al.). National Museums: New Studies from around the World. New York, 2011
 • KNOFLÍČEK, Zdeněk. Památky dělnického hnutí Západočeského kraje. Plzeň,
 • KOČÍ, Josef – VONDRUŠKA, Vlastimil (a kol.). Památky národní minulosti. Praha, 1989
 • KOELLING, Jill M. Digital Imaging: A Practical Approach. Oxford, 2004
 • KOLB, Bonita M. Marketing for Cultural Organisations: New Strategies for Attracting Audiences to Classical Music, Dance, Museums, Theatre and Opera. Cork, 2005
 • KOMÁRKOVÁ, Anna (ed.). Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Praha, 2008
 • KONEČNÁ, Eva (ed.). O výchově mládeže v Technickém muzeu v Brně. Brno, 1976
 • KÖNIG, Gabriele. Kinder- und Jugendmuseum: Genese und Entwicklung einer Museumsgattung. Impulse für besucherorientierte Museumskonzepte. Opladen, 2002
 • KOOB, Manfred. Mind’s Eye: Digitales Virtuelles Olympisches Museum. Prestel Publishing, 2009
 • KOPECKÁ, Ivana. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha, 2002
 • KORECKÝ, David (ed.). Médium kurátor: Role kurátora v současném českém umění. Agite/Fra, 2009
 • KORFF, Gottfried. Museumsdinge: deponieren – exponieren. Köln, 2007
 • KOSTICKÝ, Bohuš. Triednik katalogizačných kariet odboru novších dejín v múzeách. Bratislava, 1967
 • KOTLER, Neil – KOTLER, Philip. Museum Strategy and Marketing: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco, 2008
 • KOUBA, Jaromír. Úvod do muzeologie. Praha, 1998
 • KOUDELKOVÁ, Věra. Muzeum a digitalizace. Praha, 2007
 • KRAEUTLER, Hadwing (ed.). Heritage Learning Matters: Museums and Universal Heritage. Wien, 2008
 • KRAVCHYNA, Victoria – HASTINGS, S. K. Museum Websites and Their Visitors: Information Needs. Saarbrücken, 2008
 • KREPS, Christina F. Liberating Culture: Cross-Cultural Perspectives on Museums, Curation and Heritage Preservation. London and New York, 2003
 • KRETSCHMANN, Carsten. Räume öffnen sich: Naturhistorische Museen im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Berlin, 2006
 • KROPÁČEK, František. 25 let Technického muzea v Brně. Praha, 1985
 • KRUBNEROVÁ, Lucie. Projekty dělají partneři: Regionální škola rozvoje venkova. Poděbrady, 2006
 • KRUMMHOLZ, Martin. Stanislav Sucharda: 1866-1916. Nová Paka: Městské muzeum Nová Paka, 2006
 • KRŮTA, Václav. Duchcovský poklad v československých sbírkách. Duchcov, 1971
 • KSANDR, Karel. Katalog díla - architekt Josef Zítek. Praha, 1996
 • KSANDR, Karel – ŠKRANC, Pavel. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy. Praha, 2001
 • KŠIŇAN, Michal (a kol.). Komunisti a povstania: Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) / Communists and Uprisings: Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945-1960). Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012
 • KUBÍN, Miroslav (a kol.). Teplo a elektřina pro Prahu. Proměny pražské energetiky v kontextu evropského vývoje. Praha, 1997
 • KUČOVÁ, Věra. Indikativní seznam České republiky pro nominaci zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Praha, 2011
 • KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha, 2009
 • KUMOVIČ, Mladenko. Muzeološko obrazovanje u Finskoj, Češkoj republici i Srbiji i Crnoj Gori (Komparativni pregled). Novi Sad, 2004
 • KUNZ-OTT, Hannelore (ed.). Museum und Schule: Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft. München, 2005
 • KUNZ-OTT, Hannelore (et al.). Kulturelle Bildung im Museum: Aneignungsprozesse – Vermittlungsformen – Praxisbeispiele. Bielefeld, 2009
 • KUTOVÁ, Jarmila – VOLEK, Jan. Schlosspark in Vrchotovy Janovice. Praha: Národní muzeum, 2000
 • KVAČEK, Jiří. Sborník Národního muzea v Praze 63/2007/1. Praha, 2007
 • KWANG-SEOP, Shin (ed.). National Folk Museum of Korea. Korea, 2009
 • LABADI, Sophia – LONG, Colin (eds.). Heritage and Globalization. London and New York, 2010
 • LANG, Caroline – REEVE, John – WOOLLARD, Vicky (eds.). The Responsive Museum: Working with Audiences in the Twenty-First Century. Ashgate, 2007
 • LANG, Janet – MIDDLETON, Andrew. Radiography of Cultural Material. Oxford, 2005
 • LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Musaion. Praha: Národní muzeum, 2007
 • LAŠTOVKA, Vojtěch. Americká armáda v Plzni. Plzeň, 1990
 • LEDVINOVÁ, Jana – PEŠTA, Karel. Základy fundraisingu: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací. Praha, 1996
 • LEEUW, Ronald de (ed.). Lending to Europe: Recommendations on Collection Mobility for European Museums. Rotterdam, 2005
 • LEINHARDT, Gaea – CROWLEY, Kevin – KNUTSON, Karen (eds.). Learning Conversations in Museums. Routledge, 2002
 • LEINHARDT, Gaea – KNUTSON, Karen. Listening in on Museum Conversations. Walnut Creek, 2004
 • LEITNER, Burkhardt. Temporary architecture. Stuttgart, 2011
 • LENDI, Sheila. The Textile Conservator’s Manual. London and New York: Routledge, 1998
 • LENNARD, Frances – EWER, Patricia (eds.). Textile Conservation: Advances in Practice. Oxford: Elsevier Ltd., Butterworth-Heinemann, 2010
 • LETENAYOVÁ, Zdenka – ŠEVČÍKOVÁ, Eva (ed.). Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Zborník prednášok z konferencie 17.–18. októbra 2012. Zuberec, 2012
 • LEVIN, Amy K. (ed.). Defining Memory, Local Museums and the Construction of History in the America’s Changing Communities. Lanham, 2007
 • LEVIN, Amy K. (ed.). Gender, Sexuality and Museums. Routledge, 2010
 • LEVINSON, Jay C. – ADKINS, Frank – FORBES, Chris. Guerilla Marketing for Non-profits: 250 Tactics to Promote, Recruit, Motivate, and Raise More Money. Canada: Entrepreneur Media Inc., 2010
 • LEVY, Barbara A. – LLOYD, Sandra M. – SCHREIBER, Susan P. Great Tours! Thematic Tours and Guide Training for Historic Sites. Lanham, 2001
 • LIBRARY OF CONGRESS. To Preserve and Protect. Washington, 2002
 • LINENTHAL, Edward Tabor. Preserving Memory: The Struggle to Create America’s Holocaust Museum. New York, 2001
 • LISTON, David (ed.). Museum Security and Protection: A Handbook for Cultural Heritage Institutions. ICOM, 2000
 • LIWIERATOS, Konstantina. Competitive Advantage Strategy in Cultural Heritage Management: A Case-Study of the Mani Area in the Southern Peloponnese, Greece. Oxford, 2009
 • LOHMAN, Jack – GOODNOW, Katherine. Human Remains and Museum Practice. London, 2006
 • LOCHER, Hubert (et al.). Museen als Medien – Medien in Museen: Perspektiven der Museologie. München, 2004
 • LORD, Barry – LORD, Gail D. (eds.). The Manual of Museum Exhibitions. Walnut Creek, 2002
 • LORD, Barry – LORD, Gail D. (eds.). The Manual of Museum Planning. Oxford, 2001
 • LORD, Barry (ed.). The Manual of Museum Learning. Lanham, 2007
 • LORD, Gail D. – LORD, Barry. The Manual of Museum Management. Lanham, 1997
 • LORD, Gail D. – MARKERT, Kate (eds.). The Manual of Strategic Planning for Museums. Lanham, 2007
 • LORENC, Jan – SKOLNICK, Lee – BERGER, Craig. What is exhibition design? RotoVision, 2007
 • LORENTE, Pedro J. The Museums of Contemporary Art: Notion and Development. Farnham, 2011
 • LORIŠ, Jan – MÜLLER, Jiří. Výstava dějin revolučních bojů (průvodce výstavou). Praha, 1949
 • LOWENTHAL, David. The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge: Cambridge University Press, 1968
 • LUKE, Timothy W. Museums Politics: Power Plays at the Exhibition. Minneapolis, 2002
 • LUMLEY, Robert (ed.). The Museum Time Machine. London and New York, 1988
 • MacDONALD, Lindsay (ed.). Digital Heritage: Applying Digital Imaging to Cultural Heritage. Oxford, 2006
 • MacDONALD, Sharon – BASU, Paul (eds.). Exhibition Experiments. Malden, 2007
 • MacDONALD, Sharon – FYFE, Gordon. (eds.). Theorizing Museums: Representing Identity and Diversity in a Changing World. Oxford, 1996
 • MacDONALD, Sharon (ed.). A Companion to Museum Studies. Oxford, 2006
 • MacDONALD, Sharon (ed.). The Politics of Display: Museums, Science, Culture. London and New York, 1998
 • MacGREGOR, Neil. A History of the World in 100 Objects. The British Museum and the BBC, 2010
 • MACK, Gerhard. Kunstmuseen: Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Basel, 1999
 • MacLEAN, M. – DAVIS, Ben H. (eds.). Time and Bits: Managing Digital Continuity. Getty Trust Publications, 1998
 • MacLEOD, Suzanne – HOURSTON HANKS, Laura – HALE, Jonathan (eds.). Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions. London, 2012
 • MacLEOD, Suzanne (ed.). Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. Oxon, 2005
 • MADAN, Rachel. Sustainable Museums: Strategies for the 21st Century. MuseumsEtc, 2011
 • MAEKAWA, Shin. Oxygen-free Museum Cases. Los Angeles, 1998
 • MAGELSSEN, Scott. Living History Museums: Undoing History through Performance. Lanham, 2007
 • MAGISTRÁT HL. M. PRAHY. Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích. Praha, 2010
 • MAIER-SOLGK, Frank. Neue Museen in Europa: Kultorte für das 21. Jahrhundert. München, 2008
 • MAJEROVÁ, Jolana. Marketingové oživení Cool tour linky. Praha, 2011
 • MALARO, Marie C. A Legal Primer on Managing Museum Collections. Washington DC, 1998
 • MALARO, Marie C. Museum Governance: Mission Ethics Policy. Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1994
 • MALRAUX, André. Le Musée Imaginaire. Gallimard, 2010
 • MARÁKY, Peter. Múzeá s celoslovenskou posobnosťou. Bratislava, 2012
 • MAREK, Dan – KONTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno, 2007
 • MARINCOLA, Paula (ed.). What Makes A Great Exhibition? Philadelphia, 2006
 • MARK, Jan – HOLLAND, Richard. Komm mit ins Museum! London, 2007
 • MARQUET, Jean-Claude (ed.). L´archéologie et l´éducation: De l´école primaire á l´ université / Archaeology and Education: From primary school to university. Oxford, 2006
 • MARROTTA, Antonello. Contemporary Museums. Skira, 2010
 • MARSTINE, Janet (ed.). New Museum Theory and Practice: An Introduction. Oxford, 2006
 • MARTY, Paul F. – JONES, Katherine B. (eds.). Museum Informatics: People, Information, and Technology in Museums. New York and London: Routledge, 2008
 • MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ. Kritika muzejní výstavní tvorby. Sborník přednášek ze semináře 16. - 17. 6. 2005. Hodonín, 2006
 • MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ. Muzejní občasník 2002. Hodonín, 2002
 • MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ. Muzejní občasník 2003. Hodonín, 2003
 • MAURIÉS, Patrick. Cabinets of Curiosities. New York, 2002
 • McCLELLAN, Andrew. The Art Museum from Boullée to Bilbao. Berkeley, 2008
 • McCLELLAN, Andrew (ed.). Art and Its Publics: Museum Studies at the Millennium. Malden, 2003
 • McKERCHER, Bob – CROS, Hilary du. Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management. New York, 2002
 • McLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London and New York, 1997
 • McLEAN, Kathleen. Planning for People in Museum Exhibitions. Washington DC, 2011
 • McLEAN, Kathleen – POLLOCK, Wendy (eds.). Visitor Voices in Museum Exhibitions. Association of Science-Technology Centers Inc., 2007
 • McMANUS, Paulette M. (ed.). Archaeological Displays and the Public: Museology and Interpretation. Walnut Creek: Left Coast Press Inc., 1996
 • McRAINEY, Lynn D. – RUSSICK, John (eds.). Connecting Kids to History with Museum Exhibitions. Walnut Creek, 2010
 • McSHINE, Kynaston. The Museum as Muse: Artists Reflect. New York: The Museum of Modern Art, 1999
 • MEDŘÍKOVÁ, Petra (ed.). Muzeum a změna. Sborník z mezinárodní konference. Praha, 2003
 • MELLOR, David. Museology: Photographs by Richard Ross. New Jersey, 1989
 • MERKUR. 50 let KSČ ve výkladové tvorbě. Příloha časopisu Propagace. Praha, 1971
 • MERRIT, Elizabeth E. National Standards and Best Practices for U.S. Museums. American Association of Museums, 2008
 • MESSAGE, Kylie. New Museums and the Making of Culture. Oxford, 2006
 • MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1. Přístupnost objektů na území městské části Praha 1. Praha, 2012
 • MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6. Šestka bez bariér. Praha, 2012
 • METROPOLITAN MUSEUM OF ART. Museum ABC. New York, 2002
 • MEVALDOVÁ, Helena – TAUBEROVÁ, Monika. Drahomíra Stránská: Osobnost evropské etnografie. Praha: Národní muzeum, 2011
 • MIKULÁŠEK, Bohuslav. Kdybych mohl změnit historii…: Sborník statí Bohuslava Mikuláška. Třebíč: Fond Třebíč, 2010
 • MILES, R. S. (ed.). The Design of Educational Exhibits. London, 2001
 • MILES, Roger – ZAVALA, Lauro (eds.). Towards the Museum of the Future: New European Perspectives. London and New York, 1994
 • MILLER, Steven J. Metadata for Digital Collections. London, 2011
 • MILLS, John S. – WHITE, Raymond. The Organic Chemistry of Museum Objects. Oxford, 1999
 • MINERVA EC. Coordinating Digitalisation in Europe. Progress Report of the National Representatives Group 2005. Paris, 2005
 • MINERVA EC. Coordinating Digitalisation in Europe. Progress Report of the National Representatives Group 2003. Paris, 2003
 • MINERVA EC. Coordinating Digitalisation in Europe. Progress Report of the National Representatives Group 2004. Paris, 2004
 • MINERVA EC. Coordinating Digitalisation in Europe. Progress Reports 2007. Paris, 2007
 • MINERVA EC. Multilingual Access to the European Cultural Heritage: Multilingual Websites and Thesauri. Rome, 2006
 • MINERVA EC. Quality Principles for Cultural Websites: A Handbook. Rome, 2005
 • MINERVA EC. Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes. Version 1.0. Rome, 2004
 • MINERVA EC. Handbook on cultural web user interaction. Rome, 2008
 • MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003–2008 (koncepce rozvoje muzejnictví). Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2003
 • MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. Sborník statí o kultuře v letech 2004-2009. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2009
 • MINISTERSTVO OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Seznam prodejen s bezbarierovým přístupem v ČR. Praha, 1992
 • MIRZOEFF, Nicholas. An Introduction to Visual Culture. London, 1999
 • MISIURA, Shashi. Heritage Marketing. Elsevier Ltd., 2006
 • MOFFAT, Hazel – Woollard, Vicky (eds.). Museum and Gallery Education: A Manual of Good Practice. Lanham, 1999
 • MOJŽÍŠOVÁ, Olga. Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Praha: Národní muzeum, 2003
 • MOORE, Kevin. Museums and Popular Culture. London, 1997
 • MOORE, Kevin (ed.). Museum Management. London and New York, 1994
 • MORAVSKÉ MUZEUM. Revoluční proměny vesnice (dlouhodobá výstava). Brno, 1975
 • MÖRCHEN, Roland. Wir gehen ins Museum / Une visite au musée. Hildesheim, 2010
 • MORIO, Matsumoto. A Kaleidoscope of China. Peking, 2006
 • MORISHITA, Masaaki. The Empty Museum: Western Cultures and the Artistic Field in Modern Japan. Farnham, 2010
 • MÖRKEN, Christian. Einbruch im Museum. Brockhaus, 2010
 • MOSES, Nancy. Lost in the Museum: Buried Treasures and the Stories They Tell. Lanham, 2008
 • MUNK, Jan. 60 let Památníku Terezín. Oswald, 2007
 • MURRAY, David. Museums, Their History and Their Use. Volume I. Oxon, 2006
 • MURRAY, David. Museums, Their History and Their Use. Volume II. Oxon, 2006
 • MURRAY, David. Museums, Their History and Their Use. Volume III. Oxon, 2006
 • MUSEUM ASSOCIATION. Museums and Galleries Yearbook 2007. London, 2007
 • MUSEUM FOR YOUNG PEOPLE. Museum for Young People. USA, originally Concord: Nabu Public Domain Reprints, originally published by Rufus Merrill, 1852
 • MUSEUM OF MODERN ART. Meet Me: Making Art Accessible for People with Dementia. New York: The Museum of Modern Art, 2009
 • MUSEUM OF MODERN ART. Meet Me: Art Modules. New York: The Museum of Modern Art, 2009
 • MUSEUMS AND THE WEB. Museums and the Web 2001 + CD. Canada, 2001
 • MUSEUMS AND THE WEB. Museums and the Web 2005 + CD. Canada, 2005
 • MUSEUMS AND THE WEB. Museums and the Web 2008 + CD. Canada, 2008
 • MUSEUMS AND THE WEB. Museums and the Web 2009 + CD. Canada, 2009
 • MUSEUMS AND THE WEB. Museums and the Web 2010 + CD. Canada, 2010
 • MUSEUMS AND THE WEB. Museums and the Web 2010: Final Program. Canada: Archives and Museum Informatics, 2010
 • MuseumsEtc. Creating Bonds: Successful Marketing in Museums. MuseumsEtc, 2009
 • MuseumsEtc. Inspiring Action: Museums and Social Change. MuseumsEtc, 2009
 • MuseumsEtc. New Thinking: Rules for (R)evolution of Museums. MuseumsEtc, 2010
 • MuseumsEtc. Rethinking Learning: Museums and Young People. MuseumsEtc, 2009
 • MuseumsEtc. The New Museum Community: Audiences, Challenges, Benefits. MuseumsEtc, 2010
 • MuseumsEtc. Twitter for Museums: Strategies and Tactics for Success . MuseumsEtc, 2010
 • NAREDI-RAINER, Paul von. A Design Manual: Museum Buildings. Basel, Berlin and Boston, 2004
 • NÁRODNÍ MUZEUM. 150 let Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1968
 • NÁRODNÍ MUZEUM. The Bedřich Smetana Museum. Praha: Národní muzeum, 1999
 • NÁRODNÍ MUZEUM. České muzeum hudby. Praha: Národní muzeum, 1999
 • NÁRODNÍ MUZEUM. Nebaví nás Vás nudit: Muzejní projekt řetězového provádění. Praha: Národní muzeum,
 • NÁRODNÍ MUZEUM. Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera. Praha: Národní muzeum, 1999
 • NÁRODNÍ MUZEUM. Pravěk Československa. Praha: Národní muzeum, 1958
 • NÁRODNÍ MUZEUM. Ústřední muzeologický kabinet. Praha: Národní muzeum, 1979
 • NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Národní technické muzeum 1908–1951–1971. Sborník k 20. výročí postátnění. Praha: Národní technické muzeum, 1971
 • NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Praha: Národní technické muzeum, 2004
 • NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005. Praha: Národní technické muzeum, 2005
 • NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Sborník Národního Technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 1971
 • NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY. Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia konaného ve dnech 15. – 16. 3. 2006. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006
 • NATTER, Tobias G. – FEHR, Michael – HABSBURG-LOTHRINGEN, Bettina (eds.). Die Praxis der Ausstellung: über museale Konzepte auf Zeit und auf Dauer. Bielefeld, 2012
 • NEUMAN, Ivan – DRURY, Richard. Soustředěný pohled: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / Focused View: 1960s prints from the collections of Czech Galleries Association members. Katalog k výstavě Oblastní galerie v Liberci. Praha, 2007
 • NEÚSTUPNÝ, Jiří. Otázky dnešního musejnictví. Praha, 1950
 • NEWHOUSE, Victoria. Towards a New Museum. New York, 2006
 • NICHOLS, Susan K. – ADAMS, Roxana (eds.). Visitor Surveys: A User\'s Manual. New York, 1999
 • NICHOLS, Susan K. (ed.). Museum Education Anthology 1973–1983: Perspectives on Informal Learning. A Decade of Roundtable Reports. Washington, 1984
 • NICHOLS, Susan K. (ed.). Patterns in Practice: Selections from the Journal of Museum Education. Walnut Creek, 1992
 • NOUŠOVÁ, Jitka. Ostravské muzeum. Praha, 1990
 • NOVÁK, Rudolf – ZELENKA, Karel. Kronika pražského plynárenství. Praha, 2003
 • NOVOTNÝ, Lubomír (a kol.). Digimon. Olomouc, 2010
 • NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV. Hrady, zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností. Praha, 2009
 • O´DOHERTY, Brian. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. London, 1999
 • O´NEILL, Paul – WILSON, Mick (eds.). Curating and the Educational Turn. Amsterdam, 2010
 • OKÁLI, Ilja – PODUŠELOVÁ, Gabriela – VOZÁROVÁ, Marta (eds.). Múzejnictvo a zberatelstvo na Slovensku: Biografický slovník. Zväzok I. Bratislava, 2004
 • OLICK, Jeffrey K. (ed.). States of Memory: Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection. Durham and London, 2003
 • OSTOW, Robin (ed.). (Re)Visualizing National History: Museums and National Identities in Europe in the New Millennium. Toronto, 2008
 • OVM V PŘEROVĚ. Soubor informátorů pro návštěvníky veřejně přístupných expozic a objektů okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově. Přerov, 1988
 • PAJER, Jiří. Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Mikulov, 2001
 • PALÁRIK, Miroslav. Zvaz Slovenských múzeí v období Slovenského štátu 1939 - 1945. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2011
 • PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: Jak získat více příjmů z cestovního ruchu. Praha, 2006
 • PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ. Literární archiv: Komu svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. Denoc, 2011
 • PAPOUŠEK, Vladimír – BÍLEK, Petr A. Cosmogonia: Alegorické reprezentace “všeho”. Praha, 2011
 • PARIS, Scott G. (ed.). Perspectives on Object-Centered Learning in Museums. Mahwah, 2002
 • PARKAN, František (a kol.). Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha, 2008
 • PARMAN, Alice – FLOWERS, Jeffrey J. Exhibit Makeovers: A Do-It-Yourself Workbook for Small Museums. Lanham, 2008
 • PARRY, Ross. Recoding the museum: digital heritage and the technologies of change. London and New York, 2007
 • PARRY, Ross (ed.). Museums in a Digital Age. New York and London, 2010
 • PATOČKA, Jiří – HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice. Praha, 2008
 • PATTON, Michael Q. How to use Qualitative Methods in Evaluation. Sage Publications, 1987
 • PAVONI, Rosanna (ed.). Historic House Museums as Witnesses of National and Local Identities. Notes from the Conference. Amsterdam, 2003
 • PAVONI, Rosanna (ed.). Historic House Museums speak to the Public: Spectacular exhibits versus a Philological Interpretation of History. Notes from the Conference. Milan, 2001
 • PAVONI, Rosanna (ed.). New Forms of Management for Historic House Museums? Notes from the Conference. Milan, 2002
 • PEARCE, Susan M. Collecting in Contemporary Practice. London, 1998
 • PEARCE, Susan M. Museums, Objects and Collections: A Cultural Study. Washington, 1992
 • PEARCE, Susan M. On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition. Oxon, 2005
 • PEARCE, Susan M. – ARNOLD, Kenneth (eds.). The Collector´s Voice: Critical Readings in the Practice of Collecting. Volume 2: Early Voices. Aldershot, 2000
 • PEARCE, Susan M. – BOUNIA, Alexandra (eds.). The Collector´s Voice: Critical Readings in the Practice of Collecting. Volume 1: Ancient Voices. Aldershot, 2000
 • PEARCE, Susan M. – MARTIN, Paul (eds.). The Collector´s Voice: Critical Readings in the Practice of Collecting. Volume 4: Contemporary Voices. Aldershot, 2002
 • PEARCE, Susan M. (ed.). Interpreting Objects and Collections. Oxon, 1994
 • PEARCE, Susan M. (ed.). Objects of Knowledge 1. London, 1990
 • PEARCE, Susan M. (ed.). Experiencing Material Culture in the Western World. London, 1997
 • PEARCE, Susan M. (et al.). The Collector´s Voice: Critical Readings in the Practice of Collecting. Volume 3: Imperial Voices. Aldershot, 2002
 • PEERS, Laura – BROWN, Alison K. (eds.). Museums and Source Communities: A Routledge Reader. London and New York, 2003
 • PELIKÁN, Jiří. Rozrušování stavebních konstrukcí účinky povětrnostních vlivů I. Část. Praha, 1988
 • PELIKÁN, Jiří. Korose kovů v architektuře II. Díl. Praha, 1993
 • PENNY, H. Glenn. Objects of Culture, Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany. Chapel Hill and London, 2002
 • PERNICA, Petr (a kol.). Arts Logistics. VŠE, 2008
 • PETRÁŇOVÁ, Alena. Dějiny nás poučily: K vývoji československo-německých vztahů. Praha: Národní muzeum, 1963
 • PETRÁŠ, Jiří (ed.). Jihočeské museum: Historie a sbírky. České Budějovice, 2003
 • PETRUŽELKOVÁ, Alena (et al.). Knihovna Karáskovy galerie a její světy. Arbor vitae, Památník národního písemnictví, 2011
 • PETTERSON, Susanna (et al.). Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe. Finnish National Gallery, 2010
 • PEVSNER, Nikolaus. A History of Building Types. Princeton, 1979
 • PICHANIČ, Mikuláš. Mezinárodní management a globalizace. C.H. Beck, 2004
 • PILNÁČEK, Josef. Rodokmen a vývoj T. G. Masaryka. Hodonín, 1999
 • PITMAN, Bonnie (ed.). Presence of Mind: Museums and the Spirit of Learning. Washington, 2003
 • PIZZOCHERI, Luca. New Museums: A Quantitative Analysis of the Contemporary Situation. Saarbrücken, 2011
 • PLÁNKA, Ivan. Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Dolní Bojanovice, 200-?
 • PLÁNKA, Ivan. Sborník: Acta musealia. Sborník z konference Muzeum a škola aneb Nebojte se muzea 8. - 9. března 2005. Zlín, 2005
 • PLÁNKA, Ivan. Acta musealia. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Dolní Bojanovice, 2009
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela (ed.). Adresář muzeí a galerií v Slovenskej republike. Bratislava, 2006
 • PODUŠELOVÁ, Gabriela (ed.). Ochrana kultúrneho dedičstva VII. – papier, koža, pergamen: Preventívna ochrana. Zborník príspevkov z odborného seminára. Martin, 2003
 • PÖHLMANN, Wolfger. Handbuch zur Ausstellungspraxis von A–Z. Berlin, 2007
 • POLÁKOVÁ, Jana. Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví – 1. svazek. Praha, 2007
 • POLÁKOVÁ, Zdeňka (a kol.). Inspiration muzejní pedagogiky 1. Brno, 2010
 • POLJAKOVA, T. A. – NIKOLENKO, V. P. Moskevský politický plakát (Katalog výstavy). Praha, 1976
 • POLLOCK, Griselda – ZEMANS, Joyce (eds.). Museums After Modernism: Strategies of Engagement. Oxford, 2007
 • POULOT, Dominique. Museé et muséologie. Paris, 2009
 • POULOT, Dominique. Une histoire des musées de France: XVIII–XX siecle. Paris, 2008
 • PRAHALAD, C.K. – RAMASWAMY, Venkatram. Budoucnost konkurence: Spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Praha, 2005
 • PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ. Jiná Praha: Průvodce přístupností pražských parků I. Praha, 2009
 • PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ. Pražská památková rezervace: Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu. Praha, 2010
 • PREZIOSI, Donald – FARAGO, Claire (eds.). Grasping the World: The Idea of the Museum. Aldershot, 2004
 • PRIDDEN, Ivor. Object Tagging at the Petrie Museum. London, 2003
 • PROCTOR, Nancy (ed.). Mobile Apps for Museums: The AAM Guide to Planning and Strategy. Washington DC, 2011
 • PUBLIC RECORD OFFICE OF NORTHERN IRELAND. Preservation of Records – Disaster Plan. Public Record Office of Northern Ireland, 2006
 • PUHAN-SCHULZ, Franziska. Museen und Stadtimagebildung: Amsterdam – Frankurt/Main – Prag. Ein Vergleich. Bielefeld, 2005
 • PUMPIAN, Ian – FISHER, Douglas – WACHOWIAK, Susan. Challenging the Classroom Standard Through Museum-based Education: School in the Park. Mahwah, 2006
 • PUTNAM, James. Art and Artifact: The Museum as Medium. New York, 2001
 • PYE, Elizabeth (ed.). The Power of Touch: Handling Objects in Museum and Heritage Contexts. Walnut Creek, 2007
 • QUYE, Anita – WILLIAMSON, Colin (eds.). Plastics: Collecting and Conserving. Edinburgh: NMS Publishing Ltd., 1999
 • RAFFLER, Marlies. Museum – Spiegel der Nation? Zugänge zur Historischen Museologie am Beispiel der Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie. Böhlau, 2008
 • RAND, Steven – KOURIS, Heather. Cautionary Tales: Critical Curating. New York, 2007
 • RAVELLI, Louise J. Museum Texts: Communication Frameworks. London, 2006
 • READ, Shirley. Exhibiting Photography: A Practical Guide to Choosing a Space, Displaying Your Work, and Everything in Between. London, 2008
 • REIBEL, Daniel B. Registration Methods for the Small Museum. Plymouth, 2008
 • REINHARDT, Uwe J. – TEUFEL, Philipp (eds.). New Exhibition Design 01 / Neue Ausstellungs Gestaltung. Ludwigsburg, 2009
 • REMENYI, Dan. Stop IT Project Failures through Risk Management. Oxford, 1999
 • RENTSCHLER, Ruth – HEDE, Anne-Marie. Museum Marketing: Competing in the global marketplace. Oxford, 2007
 • REUSSNER, Eva M. Publikumsforschung für Museen: Internationale Erfolgsbeispiele. Bielefeld, 2010
 • RIEPERTINGER, Rainhard (ed.). Bayern – Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft / Bavorsko – Čechy: 1500 let sousedství. Ausburg, 2007
 • ROBERTS, Lisa C. From Knowledge to Narrative: Educators and the Changing Museum. Washington, 1997
 • ROCKMAN, Marcy – FLATMAN, Joe (eds.). Archaeology in Society: Its Relevance in the Modern World. Springer, 2012
 • RONCHI, Alfredo M. eCulture – Cultural Content in the Digital Age. Berlin and Heidelberg, 2009
 • ROSE, Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Los Angeles, 2007
 • ROSENBLATT, Arthur. Building type basics for museums. Canada, 2001
 • ROSETHAL, Colin – BLEKINGE-RASMUSSEN, Asger – HUTAŘ, Jan. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). Praha, 2009
 • ROSS, Seamus (ed.). Digital Preservation Europe Newsletter 3/2008. DPE, 2008
 • ROTH, Stacy F. Past into Present: Effective Techniques for First-Person Historical Interpretation. London, 1998
 • ROWAN, Yorke – BARAM, Uzi. Marketing Heritage: Archaeology and the Consumption of the Past. Walnut Creek, 2004
 • SACHATELLO-SAWYER, Bonnie (et al.). Adult Museum Programs: Designing Meaningful Experiences. Walnut Creek, 2002
 • SALSA, Alena. Museum im Wandel: Vom Tempel der Kunst zum Tempel der Besucher? Eine Studie zur Berliner Museumslandschaft. Hamburg, 2009
 • SANDBERG, Mark B. Living Pictures Missing Persons: Mannequins, Museums and Modernity. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003
 • SANDELL, Richard. Museums, Prejudice and the Reframing of Difference. London, 2007
 • SANDELL, Richard – JANES, Robert R. (eds.). Museum Management and Marketing. Leicester, 2007
 • SANDELL, Richard – NIGHTINGALE, Eithne (eds.). Museums, Equality and Social Justice. London, 2012
 • SANDELL, Richard (ed.). Museums, Society, Inequality. Oxon, 2006
 • SANDELL, Richard (et al.). Re-Presenting Disability: Activism and Agency in the Museum. Routledge, 2010
 • SAUX, Alain le – SOLOTAREFF, Grégorie. Het kleine Museum. Querido, 2004
 • SCOTT, Monique. Rethinking Evolution in the Museum. London and New York, 2007
 • SEBASTIAN, Lynne – LIPE, William D. Archaeology & Cultural Resource Management. Santa Fe, 2009
 • SELWOOD, Sara and Associates. Making a Difference: The Cultural Impact of Museums. London, 2010
 • SERRELL, Beverly. Exhibit Labels: An Interpretive Approach. Walnut Creek, 1996
 • SERRELL, Beverly. Judging Exhibitions: A Framework for Assessing Excellence. Walnut Creek, 2006
 • SERRELL, Beverly – ADAMS, Roxana (ed.). Paying Attention: Visitors and Museum Exhibition. Washington, 1998
 • SHAPIRO, Michael S. (ed.). The Museum: A Reference Guide. Westport, 1990
 • SHASHOUA, Yvonne. Conservation of Plastics: Materials Science, Degradation and Preservation. Oxford, 2008
 • SHEEHAN, James J. Museums in the German Art World: From the End of the Old Regime to the Rise of Modernism. Oxford and New York, 2000
 • SHELTON, Anthony (ed.). Collectors, Individuals and Institutions. London, 2001
 • SHEPPARD, Beverly. Building Museum & School Partnerships. Washington, 2005
 • SHERMAN, Daniel J. – ROGOFF, Irit (eds.). Museum Culture: Histories, Discourses, Spectacles. London, 2004
 • SHERMAN, Daniel J. (ed.). Museums and Difference. Indianapolis, 2008
 • SHTEREVA, Irina (et al.). Bulgarian Medieval Town: Technologies. Exhibition Catalogue. Sofia, Year Unknown
 • SCHAEFFER, Terry T. Effects of Light on Materials in Collections: Data on Photoflash and Related Sources. Los Angeles: The J. Paul Getty Trust, The Getty Conservation Institute, 2001
 • SCHAER, Roland. L\'invention des musées. Gallimard, 2007
 • SCHÄRER, Martin R. Die Ausstellung: Theorie und Exempel. München, 2003
 • SCHITTICH, Christian (ed.). Exhibitions and Displays: Museum Design Concepts, Brand Presentation, Trade Show Design. Birkhäuser Architecture, 2009
 • SCHLATTER, Elizabeth N. Museum Careers: A Practical Guide for Novices and Students. Walnut Creek, 2008
 • SCHNEIDER, Evžen. Stručný průvodce expozicí Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech v Českých Budějovicích. České Budějovice, 1975
 • SCHNEILINGER, Christof. Museumsdidaktik – Hilfestellung zur sinnvollen Freizeitgestaltung? Oder Was leistet das Museum als Bildungsort am Beispiel des Kindermuseums ZOOM? Grin, 2005
 • SCHNELL & STEINER. Raumkunst - Kunstraum: Innenräume als Kunstwerke - entdeckt in Schlössern, Burgen und Klöstern in Deutschland. Schnell & Steiner, 2005
 • SCHOLZE, Jana. Medium Ausstellung: Lektüren musealer Gestaltung in Oxford, Leipzig, Amsterdam und Berlin. Welzer, 2004
 • SCHRÁNIL, Josef. Průvodce sbírkami Společnosti pre zachování a rozmnožení archaeologických sbírek J. A. Jíry v Dejvicích. Praha, 1932
 • SCHUBERT, Karsten. The Curator´s Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day. London, 2002
 • SCHUM, Joshua. Digital Technology and Museum Narratives: The Influence of digital Technology on the Narratives of American Art Museums. Saarbrücken, 2010
 • SCHWARTZ, Janelle A. – SERRANO, Nhora L. (eds.). Curious Collectors, Collected Curiosities: An Interdisciplinary Study. Newcastle upon Tyne, 2010
 • SCHWARZER, Marjorie. What Students Need to Know: Graduate Training in Museums Studies. Washington DC: American Association of Museums, 2001
 • SCHWARZER, Marjorie. Riches, Rivals & Radicals: 100 Years of Museums in America. Washington DC, 2006
 • SILBERGLIED, Gail R. Speak Up for Museums: The AAM Guide to Advocacy. Washington DC: The AAM Press, American Association of Museums, 2011
 • SILVERMAN, Lois H. The Social Work of Museums. Oxon, 2010
 • SIMMONS, John E. Things Great And Small: Collections Management Policies. Washington DC, 2006
 • SIMON, Nina. The Participatory Museum. Santa Cruz, 2010
 • SIMPSON, Moira G. Making Representations: Museums in the Post-colonial Era. London, 2001
 • SITTS, Maxine K. Handbook for Digital Projects: A Management Tool For Preservation and Access. Massachusetts, 2000
 • SKLENÁŘ, Karel. Obraz vlasti: Příběh Národního muzea. Paseka, 2001
 • SKLENÁŘ, Karel. Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti. Praha, 2007
 • SKRAMSTAD, Harold – SKRAMSTAD, Susan. A Handbook for Museum Trustees. Washington DC, 2003
 • SKUPINA PRE. 110 let Jsme energie tohoto města. Praha, 2007
 • SLAVÍČEK, Lubomír ,,Sobě, umění, přátelům”: Kapitoly z dějin sběratelství Čechách a na Moravě 1650-1939. Brno: Barrister & Principal, 2007
 • SLEZSKÉ MUZEUM OPAVA. Muzeum a dokumentace přírodního prostředí a způsobu života. Opava, 1984
 • SLEZSKÉ MUZEUM OPAVA. Opavské muzejnictví 1814–1984. Opava, 1984
 • SLEZSKÉ MUZEUM OPAVA. Slezské muzeum Opava 1814–1974. Opava, 1974
 • SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM. Digitalizácia múzejních zbierok: vizie a východiska. Zborník príspevkov z medzinárodného symposia. Slovenské technické museum, 2009
 • SMITH, Laurajane. Uses of Heritage. Oxon, 2006
 • SMITH, Laurajane – AKAGAWA, Natsuko (eds.). Intangible Heritage. London and New York, 2009
 • SMITH, Rupert. The Museum: Behind the Scenes at the British Museum. BBC Books, 2007
 • SMITHSON, Pete. Installing Exhibitions: A Practical Guide. London, 2009
 • SMITHSONIAN. Official Guide to the Smithsonian: National Museum of Natural History. Washington, 2008
 • SMOLEŃ, Kazimierz. Státní muzeum v Osvětimi. Průvodce. Osvětim, 2007
 • SOFAER DEREVENSKI, Joanna (ed.). Children and Material Culture. London, 2000
 • SOFAER, Joanna (ed.). Material Identities. Oxford, 2007
 • SONDERGAARD, Morten – JACOBSEN, Mogens (eds.). Re_Action: The Digital Archive Experience. Gylling, 2009
 • SPALDING, Julian. The Poetic Museum: Reviving Historic Collections. Mnichov, 2002
 • SPYRA, Janusz (ed.). Těšínský muzejní sborník / Cieszyńskie studia muzealne. Těšín: Muzeum Těšínska, 2003
 • SRŠEŇ, Lubomír. Architecture, artistic decoration and original arts-and-crafts fixtures of the main building of the National Museum in Prague. Praha: Národní muzeum, 2000
 • STANCO, Filippo – BATTIATO, Sebastiano – GALLO, Giovanni (ed.). Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation: Analysis, Restoration, and Reconstruction of Ancient Artworks. London and New York, 2011
 • STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE. Bulletin. Praha, 1989
 • STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE. Bulletin. Praha, 1991
 • STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE. Bulletin. Praha, 1992
 • STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE. Péče o památkové interiéry a jednotlivé druhy památkového mobiliáře. Praha, 1963
 • STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE. Barevná fotodokumentace mobilnárních fondů hradů a zámků. Praha, 2000
 • STEELE, James. Museum Builders. London, 1994
 • STEINER, Jürg (ed.). Museumstechnik. Berlin, 2003
 • STEPHENSON, Christie – McCLUNG, Patricia (eds.). Delivering Digital Images: Cultural Heritage Resources for Education. Los Angeles, 1998
 • STEVENS, Greg – LUKE, Wendy (eds.). A Life in Museums: Managing Your Museum Career. Washington DC: The AAM Press, The American Association of Museums, 2012
 • STIFF, Matthew. Managing New Technology Projects in Museums and Galleries. Cambridge, 2002
 • STILL, Julie M. (ed.). Creating Web-Accessible Databases: Case Studies for Libraries, Museums, and Other Non-profits. Medford, 2001
 • STOCK, Oliviero – ZANCANARO, Massimo (eds.). PEACH – Intelligent Interfaces for Museum Visits. Berlin and Heidelberg, 2007
 • STOCKING, George W. Objects and Others: Essays on Museum and Material Culture. Madison, 1985
 • STONE, Peter G. – MOLYNEAUX, Brian L. (eds.). The Presented Past: Heritage, Museums and Education. Routledge, 1994
 • STORRIE, Calum. The Delirious Museum: A Journey from the Louvre to Las Vegas. New York, 2007
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Museology for Tomorrow\'s World. München, 1997
 • STRATEN, Adelheid (ed.). Das moderne Museum: Die Vorträge der MUTEC 1999. München, 2001
 • STRATEN, Adelheid (ed.). Neue Lösungen für Museumsmarketing und Museumsfinanzen. München, 2005
 • STRUŽ, Jan – STUDÝNKA, Bohumil. Zlato: Příběh neobyčejného kovu. Grada, 2005
 • STUART, Barbara. Analytical Techniques in Materials Conservation. Chichester, 2007
 • SUCHY, Sherene. Leading with Passion: Change Management in the 21st-Century Museum. Walnut Creek, 2004
 • SULLIVAN, Lynne P. – CHILDS, Terry S. Curating Archeological Collections: From the Field to the Repository. New York, 2003
 • SURHONE, Lambert M. – TENNOE, Mariam T. – HENSSONOW, Susan F. (eds.). Organization of Military Museums of Canada: Military History of Canada, Aero Space Museum, Base Borden Military Museum. Betascript Publishing, 2011
 • SVANBERG, Fredrik (ed.). The Museum as Forum and Actor. Stockholm, 2010
 • SWARBROOKE, John. The Development and Management of Visitor Attractions. Oxford, 2007
 • SZMYGIN, Boguslaw. Outstanding Universal Value and Monitoring of World Heritage. Warsaw, 2011
 • ŠANDEROVÁ, Jolana (ed.). Sborník: Čáslavský sborník. Sborník příspěvků přednesených na semináři u příležitosti 100 let od Palackého sjezdu českých archeologů a spolků muzejních. Čáslav, 2000
 • ŠEBEK, František (ed.). Regionální muzea v době reformy veřejné správy v ČR. Praha, 2000
 • ŠIMEK, Eduard (ed.). Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993 – 2003). Praha a Pardubice, 2005
 • ŠMEJKAL, Jaroslav (a kol.). Muzeum Klementa Gottwalda: nová expozice – technický scénář. Praha, 1972
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc, 2012
 • ŠOLA, Tomislav. Essays on Museums and their Theory: Towards the Cybernetic Museum. Helsinki, 1997
 • ŠOPÁK, Pavel. Edmund Wilhelm Braun. Opava, 2008
 • ŠTEFCOVÁ, Petra (ed.). Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha: Národní muzeum, 2001
 • ŠVEHLA, Karel. Muzejní práce: Příručka pro pracovníky muzejních knihoven. Praha, 1965
 • TALBOYS, Graeme K. Museum Educator´s Handbook. Hants, 2008
 • TALBOYS, Graeme K. Using Museums as an Educational Resource. An Introductory Handbook for Students and Teachers. Farnham, 2010
 • TALLON, Loic – WALKER, Kevin (eds.). Digital Technologies and the Museum Experience: Handheld Guides and Other Media. Plymouth, 2008
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Teorie a praxe – dokumentace současnosti. Sborník z odborného semináře 2004. Brno: Technické muzeum v Brně, 2005
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Teorie a praxe – dokumentace současnosti. Sborník z odborného semináře 2005. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Teorie a praxe – dokumentace současnosti. Sborník z odborného semináře 2006. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Teorie a praxe – dokumentace současnosti. Sborník z odborného semináře 2007. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Sborník Technického muzea v Brně 4. Brno: Technické muzeum v Brně, 1982
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Sborník Technického muzea v Brně 5. Brno: Technické muzeum v Brně, 1989
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Sborník Technického muzea v Brně 6. Brno: Technické muzeum v Brně, 1991
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ. Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008
 • THEA, Carolee. On Curating: Interviews with Ten International Curators. New York, 2009
 • THEOBALD Mary M. Museum Store Management. Lanham, 2000
 • THOMAS, Selma – MINTZ, Ann (eds.). The Virtual and the Real: Media in the Museum. American Association of Museums, 1998
 • THOMPSON, John M.A. (ed.). Manual of Curatorship: A Guide to Museum Practice. Oxford, 1994
 • THOMSON, Garry. The Museum Environment. Oxford: Elsevier, Butterworth-Heinemann, 1994
 • THOMSON, Keith S. Treasures on Earth: Museums, Collections and Paradoxes. London, 2002
 • THORNES, Robin. Introduction to Object ID: Guidelines for Making Records that Describe Art, Antiques, and Antiquities. Getty Information Institute, 1999
 • TICHÁ, Jana (ed.). Museum Vivum: Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm, 2009
 • TILDEN, Freeman. Interpreting Our Heritage. Chapel Hill, 2007
 • TLACHOVÁ, Kateřina. Profesní etický kodex ICOM, doporučení UNESCO o muzeích, kulturním a přírodním dědictví. ICOM, 1994
 • TOBELEM, Jean-Michel. Le nouvel âge des musées: Les institutions culturelles au défi de la gestion. Paris, 2010
 • TOMÁŠEK, Jan. Hrad Kámen a jeho poslední soukromý majitel Antonín Fleissig. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny, 2007
 • TRAVERS, Tony. Valuing Museums: Impact and Innovation among National Museums. London, 2004
 • TRULOVE, James G. Designing the New Museum: Building a Destination. Gloucester, 2000
 • TŘEŠTÍK, Michael (ed.). Muzea a galerie v Praze / Museums and galleries in Prague. Praha, 2000
 • TUNGER, Verena. Attirer et informer: Les titres d\'expositions muséales + CD. Paris, 2005
 • TURKOVÁ, Jana (ed.). Informační materiál pro řešitele resortních výzkumných úkolů. Praha, 1980
 • TZIKA, Eirini – MANASAKIS, Constantine. Customer satisfaction and social performance of a museum shop: The case of the Natural History Museum of Crete. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2011
 • UHLÍŘ, Jiří. Jasenná: Vlastivěda obce. Jasenná, 1994
 • UHLÍŘ, Jiří – SLEZÁKOVÁ, Jitka. Jasenná. 1928 – 1305 – 2007: Suplementum historie obce za léta 1994–2007. Jasenná, 2007
 • UNIVERSITY OF LEICESTER. Museum Studies Catalogue, 2002–2003. Leicester, 2002
 • UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY. Belgisch Museum Voor de Nederduitsche Tael – En Letterkunde En de Geschiedenis des Vaderlands. Michigan, 1845
 • VÁHALA, David. Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR: 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010
 • VELARDE, Giles (ed.). Designing Exhibitions: Museums, Heritage, Trade and World Fairs. Aldershot, 2001
 • VELTHUIS, Olav. Talking Prices: Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art. Princeton and Oxford, 2007
 • VERGO, Peter (ed.). The New Museology. London, 1989
 • VESELSKÁ, Dana (ed.). Sborník: Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Praha, 2006
 • VESELSKÁ, Magda – VESELSKÁ, Dana. Muž, který si nedal pokoj: Příběh Josefa Poláka (1886–1945) / The Man Who Never Gave Up: The Story of Josef Polák (1886–1945). Praha, 2005
 • VIEREGG, Hildegard. Geschichte des museums. München, 2008
 • VIEREGG, Hildegard. Museumswissenschaften. Wien und Köln, 2006
 • VLČEK, Emanuel – SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV. a jeho rodina (katalog k výstavě). Praha, 1989
 • VLČKOVÁ, Jitka. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchovávání hodnot těchto statků. Praha, 2011
 • VOGT, Arnold – NIEMITZ, Hans-Ulrich (eds.). Technik – Faszination und Bildung: Impulse zur Museumspraxis, Didaktik und Museologie. München, 2008
 • VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV. No pasaran! Výstava k 50. výročí účasti československých interbrigadistů v boji proti fašismu ve Španělsku. Praha, 1986
 • VOLKE, Kristina. Intervention Kultur: Von der Kraft kulturellen Handelns. Berlin, 2010
 • VRDOLJAK, Ana F. International Law, Museums and the Return of Cultural Objects. Cambridge, 2007
 • VRCHOTKA, Jaroslav (a kol.). Příručka pro knihovny muzeí a galerií. Praha, 1982
 • VYSEKALOVÁ, Jitka – HRUBALOVÁ, Monika – GIRGAŠOVÁ, Jana. Veletrhy a výstavy: Efektivní prezentace pro úspěšný prodej. Grada, 2004
 • WAGNER, Ernst – DREYKORN, Monika (eds.). Museum Schule Bildung: Aktuelle Diskurse – Innovative Modelle – Erprobte Methoden. München, 2007
 • WAIDACHER, Friedrich. Handbuch der Allgemeinen Museologie. Wien, 1999
 • WAIDACHER, Friedrich. Museologie – knappt gefasst. Wien und Köln, 2005
 • WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava, 1999
 • WALL, Tobias. Das unmögliche Museum: Zum Verhältnis von Kunst und Kunstmuseen der Gegenwart. Bielefeld, 2006
 • WALLACE, Margot A. Consumer Research for Museum Marketers: Audience Insights Money Can\'t Buy. Lanham, 2010
 • WALLACE, Margot A. Museum Branding: How to Create and Maintain Image, Loyalty and Support. Lanham: AltaMira Press, 2006
 • WALLACH, Alan. Exhibiting Contradiction: Essays on the Art Museum in the United States. Amherst, 1998
 • WALSH, Kevin. The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Post-Modern World. London, 1992
 • WALZ, Markus (ed.). Museen und Kulturerbe in einer globalisiert Welt. München, 2007
 • WATSON, Sheila. Museums and Their Communities. London, 2007
 • WEAVER, Stephanie. Creating Great Visitor Experiences: A Guide for Museums, Parks, Zoos, Gardens and Libraries. Walnut Creek, 2007
 • WEHNERT, Stefanie. Literaturmuseen im Zeitalter der neuen Medien: Lesemfeuld – Aufgaben – Didaktische Konzepte. Kiel, 2002
 • WEIL, Stephen E. A Cabinet of Curiosities: Inquiries into Museums and Their Prospects. Smithsonian Books, 1995
 • WEIL, Stephen E. Making Museums Matter. Washington, 2002
 • WEIL, Stephen E. Rethinking the Museum and Other Meditations. Washington, 1990
 • WEISBERG, Shelley K. Museum Movement Techniques: How to Craft a Moving Museum Experience. Lanham, 2006
 • WEISZ, Jackie – ADAMS, Roxana (ed.). Code of Ethics and Practice of Interest to Museum. Washington DC, 2000
 • WELLS, Patricia A. (ed.). Keys to the Marketplace: Problems and Issues in Cultural and Heritage Tourism. Middlesex, 1996
 • WERNSING, Susanne – MATIASEK, Katarina – VOGEL, Klaus (eds.). Auf die Plätze: Sport und Gesselschaft. Dresden, 2011
 • WHITE, Roger – CARMAN, John (eds.). World Heritage: Global Challenges, Local Solutions. Proceedings of a conference at Coalbrookdale, 4 – 7 May 2006 hosted by the Ironbridge Institute. Oxford, 2007
 • WHITFIELD, Roderick (ed.). The National Museum of Korea. Seoul, 2010
 • WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART. Access Brochure. New York, Unknown
 • WIENAND, Peter – BOOY, Anna – FRY, Robin. A Guide to Copyright for Museums and Galleries. London, 2000
 • WILKENING, Susie – CHUNG, James. Life Stages of the Museum Visitor: Building Engagement over a Lifetime. Washington, 2009
 • WILKINSON, Sue – CLIVE, Sue – BLAIN, Jennifer (ed.). Developing Cross Curricular Learning in Museums and Galleries. Trentham Books, 2001
 • WINTER, Tomáš (ed.). Emil Filla – z holandských zápisníků. Praha, 2007
 • WINTERTHUR MUSEUM. The Winterthur Guide to Caring for your Collection. Delaware: Henry Francis du Pont Winterthur Museum, Inc., 2000
 • WITCOMB, Andrea. Re-Imagining the Museum: Beyond the Mausoleum. London, 2003
 • WITTEBORG, Lothar P. Good Show! A Practical Guide for Temporary Exhibitions. Washington, 1991
 • WOLF, Jiří. Ze starého Duchcova. Duchcov, 2003
 • WOLF, Jiří. Z dějin Duchcovského muzea. Duchcov, 2006
 • XANTHOUDAKI, Maria – TICKLE, Les – SEKULES, Veronica. Researching Visual Arts Education in Museums and Galleries: An International Reader. Springer, 2003
 • YAN, Xue (ed.). Living in Silk: 5000 Years of Chinese Silk Textiles. Hangzhou, 2006
 • YAO, Cynthia C. (ed.). Handbook for Small Science Centers. Plymouth, 2006
 • YOUNG, James E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. New Haven and London: Yale University Press, 1993
 • ZAMRZLOVÁ, Jitka – RICHTER, Vít (eds.). Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005. Praha, 2006
 • ZAMRZLOVÁ, Jitka (ed.). Sbírky v počítači: Muzea, archivy a knihovny v éře digitálních informací. Praha, 2004
 • ZAMRZLOVÁ, Jitka (ed.). Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Praha, 2005
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy. Opava, 1992
 • ZATLOUKAL, Pavel (ed.). Muzeum umění Olomouc 1951 - 2011. Olomouc, 2011
 • ZDIARSKÝ, Jan. Černé pondělí nad Krušnohořím. Kovářská: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím, 2005
 • ZEIGER, Mimi. New Museum: Contemporary Museum Architecture Around the World. New York, 2005
 • ZERUBAVEL, Eviatar. Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago, 2003
 • ZIESE, Maren. Kuratoren und Besucher: Modelle kuratorischer Praxis in Kunstausstellungen. Bielefeld, 2010
 • ZIMMERMAN, Larry J. Presenting the Past. Walnut Creek, 2003
 • ZORICH, Diane M. Introduction to Managing Digital Assets: Options for Cultural and Educational Organizations. Getty Information Institute, 1999
 • ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova I. Praha, 2011
 • ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova II. Praha, 2006