Na oborovém informačním portálu www.emuzeum.cz byla spuštěna jednotná informační báze metodických center. Tato bude poskytovat informace o činnosti a výstupech 9 metodických center zřízených MK ČR pro oblast muzejnictví.