AKCE: 11. 11. 2022, 9:00–16:00

Zneužitá muzea: Badatelská výuka

Seminář ÚSTR a Národního muzea pro učitele v rámci projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století.

Zneužitá muzea: Badatelská výuka
Datum konání: 11. 11. 2022, 9:00–16:00
Místo konání: Nová budova Národního muzea v Praze

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se spolu s pracovníky Národního muzea již několik let věnuje hledání odpovědí na otázku, jak veřejnosti přiblížit pozůstatky vztahu komunistické strany k národním dějinám v době mocenského monopolu KSČ. Zároveň řešil problém, jak tyto historické artefakty efektivně využívat ve vzdělávání. Projekt Muzeum dělnického hnutí v 21. století bude v listopadu završen výstavou, na níž Vás v rámci jednoho z pravidelných seminářů pro učitele a učitelky dějepisu chtějí řešitelé projektu pozvat. Účastníci povedou diskusi s autory výstavy a doprovodného vzdělávacího programu, který budou moci otestovat. V rámci semináře budou také formou workshopů prezentovány edukační materiály, které vznikly v průběhu několikaleté práce s fondy zaniklých muzeí KSČ.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT pod názvem Mapování artefaktů ve veřejném prostoru pod č.j. 7727/2021-2-379.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: ustrcr.cz