V této sekci naleznete informace o vybraných přírůstcích knihovny Centra.

AKTUALITA 18. 9. 2017

The Curatorial Conundrum: What to Study? What to Research? What to Practice?

The Curatorial Conundrum se zabývá třemi důležitými otázkami, které se vztahují ke kurátorství, a těmy jsou: Co studovat? Co zkumat? Co praktikovat? Pomocí těchto otázek se snaží odborníci z celého světa odpovědět na jednu důležitou otázku a tou je, jaká je budoucnost kurátorství a co můžeme pro její úspěšný vývoj učinit?

AKTUALITA 18. 9. 2017

DESIGN: THE WHOLE STORY

DESIGN: THE WHOLE STORY je nejnovější knihou americké spisovatelky Elizabeth Wilhidové. Autorka ve většině svých děl pracuje s jednou hlavní tématikou a tou je design, tudíž nás nepřekvapí, že se ve svém nejnovějším díle zabývá vývojem designu a jeho vlivem na tehdejší i současnou společnost.

AKTUALITA 13. 9. 2017

Archeologie a muzeologie

Publikace je teoretickou prací zabývající se vývojem archeo- a museo-fenoménu a vymezování archeologie a muzeologie jako vědních oborů. Již z hlediska dějin muzejní teorie lze vysledovat úzkou spojitost mezi vývojem archeologie a muzejní teorie, kdy k formování archeologie jako oboru docházelo přímo na muzejní půdě.

AKTUALITA 13. 9. 2017

Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Kniha poskytuje prostřednictvím deseti tematických kapitol zasvěcený, ale přitom laikům srozumitelný vhled do světa sbírání současného umění. Autoři knihy Thea Westreichová Wagnerová a Ethan Wagner plně využili svých rozsáhlých zkušeností a znalostí, které se jim podařilo získat za léta spolupráce se sběrateli a uměleckými institucemi, aby formou této knihy umožnili čtenářům zorientovat se ve světě sbírání umění.

AKTUALITA 13. 9. 2017

Skanzeny v České republice: muzea lidové architektury v přírodě

Doposud nejobsáhlejší publikace týkající se skanzenů, doplněna o fotografie čtyřiceti muzeí a objektů lidové architektury na území České a Slovenské republiky. Ucelená prezentace českých a slovenských skanzenů v jediné publikaci, která v úplnosti seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími soubory dochovaných památek lidové architektury.   

AKTUALITA 7. 9. 2017

Museums in the Second World War: Curators, Culture and Change

Tato kniha se zabývá úlohou muzeí, galerií a kurátorů v průběhu nepokojů druhé světové války a zpochybňuje zažitý pohled na pozastavení činnosti muzejních institucí v průběhu války a bezprostředně po ní.