V této sekci naleznete informace o vybraných přírůstcích knihovny Centra.
 

 

 

 

AKTUALITA 11. 7. 2017

STOLEN, SMUGGLED, SOLD: On the Hunt for Cultural Treasures

Existuje nespočet knih o krádežích v muzeích, obchodování a pašování starožitností či o ztracených starodávných artefaktech. Nancy Mosesová napsala knihu pro širokou veřejnost, která reflektuje veškerou tuto problematiku v muzeích a galeriích dohromady.

AKTUALITA 11. 7. 2017

Fashion is...

Poutavá kniha Fashion is... je třetím titulem ze série publikací, za kterou stojí The Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Kniha odpovídá pomocí obrazových příloh vybraných textilních exponátu na kontroverzní otázku. Co je vlastně móda?

AKTUALITA 11. 7. 2017

Muzeum versus digitální éra

Odborná publikace Muzeum versus digitální éra je výsledkem výzkumného grantu IGA v projektu s názvem Využití nových technologií v české muzejní a galerijní edukaci, který probíhal ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

AKTUALITA 3. 4. 2017

Jak pracuje tým

Jak pracuje tým je sborník z Kolokvia Přerov, které proběhlo ve dnech 27. a 28. června 2016. Hlavním tématem je spolupráce napříč profesemi, a to především v kontextu aktuální snahy odborníků o rozvoj českých muzeí jako veřejnosti vstřícných institucí.

AKTUALITA 3. 4. 2017

Antropologie exotických sbírkových předmětů

Etnograficko-muzeologická sonda do současných přístupů k vystavování exotických artefaktů. Kniha Kateřiny Štěpánkové je antropologickým a muzeologickým pohledem na význam a možnost prezentace exotických artefaktů v západní kultuře.