V této sekci naleznete informace o vybraných přírůstcích knihovny Centra.

AKTUALITA 4. 1. 2018

The Future of Natural History Museums

Historicky bylo cílem přírodopisných muzeí především vytvořit sbírky jako základ pro další studia. Dnešní doba, kdy klesá světová biodiverzita (čemuž je třeba sbírky přizpůsobit) a návštěvníci jsou početnější a technicky zdatnější, představuje na tomto poli velkou výzvu.

AKTUALITA 4. 1. 2018

Muzeum a identita - Etnologické pohledy

První národopisná muzea byla zakládána s cílem zachovat ztrácející se lidové tradice a kulturu. Slouží nejenom jako skvělý pramen pro poznávání našich kořenů, ale především předávají tyto tradice dál budoucím generacím.