AKCE: 28. 10. 2022 – 1. 11. 2022

Museum as a Place of Tension, Arena of Conflict and Space of Dialogue in Central Europe

Pracovní skupina německých a polských historiků umění a konzervátorů zve do Štětína na svou již 29. konferenci zaměřou na téma muzeí ve střední Evropě. 

Datum konání: 28. 10. 2022 – 1. 11. 2022
Místo konání: Štětín, Polsko

Od svého vzniku bylo muzeum často místem soutěže spíše než dialogu, spíše vyloučení než emancipace. Jak v minulosti, tak i v dnešní době byl prostor muzea vždy na křižovatce moci a kulturní produkce. Způsoby vyprávění používané v těchto dvou oblastech zdůrazňovaly a často stále zdůrazňují rozdíly, a to nejen uvnitř společností, jak poukázal Pierre Bourdieu, ale také mezi etnickými skupinami, národy a zejména moderními středoevropskými státy s jejich etnickými a jazykovými základy. Zvláštní roli hrají příhraniční muzea, která se stávají opevněními národní kultury nebo hlasateli její propagandy. V dobách, kdy se posouvaly geopolitické hranice, se muzea ukázala jako strategická místa a nositelé akulturace či rekulturace. Muzeum chápané jako ideologicky označená sbírka předmětů umístěných v prostoru a vytvořených aktéry vědomými si svého společenského poslání tvoří téma letošní konference Pracovní skupiny polských a německých historiků a restaurátorů umění.

V centru zájmu konference stojí historie a současnost široce pojaté střední Evropy – jako místa často komplikované etnické situace a opakovaně měnících se státních hranic, které reflektují národní, regionální a místní muzea (státní, místní, městská i soukromá). Na muzejní instituci se hodláme dívat jako na místo reflektující nejrůznější sociální, národnostní a kulturní napětí a zároveň prostor pro spojování, upevňování a analyzování nelehké minulosti i komplikované současnosti.

Návrhy příspěvků (max. 1800 znaků) lze zasílat do 31. března 2022 na adresu: s.kubiak@muzeum.szczecin.pl.

Konferenčními jazyky jsou angličtina, němčina a polština. 

Více informací: Call for Papers

Zdroj: arthistoricum.net