Seznam periodik vydávaných metodickými centry

AKTUALITA 29. 10. 2018

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Nejstarší domácí kontinuálně vycházející periodikum s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku vydává Centrum pro prezentaci kulturního dědictví.