Kvalitní databáze konferencí, seminářů a workshopů v oboru je pravidelně aktualizována na stránkách projektu LEM: The Learning Museum  - odkaz zde

 

 

AKCE 17.7.2017, 13:40 – 13.3.2018, 13:40

V&A Program kurzů profesního rozvoje (podzim 2017 – jaro 2018)

Zvažujete kariéru v muzeu nebo galerii? Nebo už v kultuře pracujete a chcete si rozšířit své znalosti? Setkali byste se rádi s předními odborníky z jiných muzeí? Victoria and Albert Museum v Londýně nabízí nový program krátkých kurzů, které jsou zaměřené na budování znalostí a praktických dovedností potřebných pro práci v muzeu.

AKCE 14. 9. 2017 – 16. 9. 2017

Druhá mezinárodní konference s názvem ‘The Connected Audience’ (14.-16.9.2017)

Role muzeí ve společnosti se mění a muzea se stávají více a více orientována na návštěvníka. Klíčová jsou pro práci s cílovou skupinou data o návštěvnících i těch, kdo muzea nenavštěvují. Tato konference se zaměřuje na nejnovější metody v návštěvnických průzkumech a na to, jak mohou výsledky z těchto průzkumů přispět instituci k lepšímu pochopení svých cílových skupin.

AKCE 28. 9. 2017 – 30. 9. 2017

Každoroční konference ‘The Best in Heritage’ (28.-30.9.2017)

Každoroční konference s názvem ‘The Best in Heritage’ slouží k prezentaci vítězných projektů z oblasti muzejnictví, kulturního dědictví a památkové péče. Cílem konference je sdílet tyto výjimečné projekty a poskytnout účastníkům platformu pro budování kontaktů pro potenciální spolupráci.