Od svého vzniku v roce 2005 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví systematicky buduje odbornou knihovnu, která v současné době nabízí více než 1500 nejnovějších převážně anglicko-jazyčných publikací. V knihovně však naleznete i množství odborných publikací české, francouzské a německé provenience.

V současné době se jedná o ojedinělý knižní fond, který využívají jak studenti při tvorbě seminárních, bakalářských, diplomových i disertačních prací, tak i odborní pracovníci při řešení teoretických a praktických otázek.

Publikace zahrnují celou škálu této disciplíny a postupně se zaměřují i na hraniční obory. Nedílnou součástí knihovny jsou i významná zahraniční periodika působící na poli muzeologie.

Knihovna obsahuje tituly z těchto oblastí:

  • Muzeologie
  • Muzeografie
  • Muzejní pedagogika
  • Výstavnictví
  • Muzeum a architektura
  • Online prezentace a digitalizace sbírek
  • Aplikace digitálních technologií
  • Muzejní marketing a management
  • Kreativní průmysly
  • Péče o sbírky

Knihy jsou zapůjčovány pouze k prezenčnímu studiu.

Objednané tituly ze seznamu, který je uveden a pravidelně aktualizován na stránkách Knihovny Centra, Vám budou po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu (centrum@nm.cz) zapůjčeny k prezenčnímu studiu do studovny Knihovny Národního muzea (Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1). Knihy je možné zapůjčit pouze registrovaným uživatelům. Poplatky za registraci a další služby viz Ceník služeb. Objednávku je nutné učinit alespoň s týdenním předstihem prostřednictví e-mailu. Pracovníci Centra musí ještě před návštěvou potvrdit dostupnost všech Vámi vybraných titulů. Z organizačních důvodů je možné zapůjčit pouze 10 publikací na jeden termín, pro jednoho badatele. V ostatních případech je třeba se domluvit s pracovníky Centra. 

Badatelským dnem je pondělí: od 10.00 do 18.00 hodin, případně po domluvě s pracovníky Centra.

 

Kontakt:
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
e-mail: centrum@nm.cz

 

Online vyhledávací katalog zde.

 

Kompletní seznam knih si také můžete otevřít a stáhnout ve formátu pdf.

Nenašli jste v naší knihovně knihu, kterou jste hledali? Navštivte naši spolupracující knihovnu Asociace muzeí a galerií ČR. Více informací zde.

 

Vybraná periodika s muzejním a muzeologickým zaměřením, která jsou k dispozici v knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví:

Kompletní seznam periodik si můžete otevřít a stáhnout ve formátu pdf zde.

Dotazy na dostupnost jednotlivých čísel směřujte na Knihovnu Centra.