Sekce Legislativa obsahuje metodické pokyny, usnesení vlády, vyhlášky a zákony, které jsou závazné pro oblast muzejnictví v České republice.