Sekce Legislativa obsahuje metodické pokyny, usnesení vlády, vyhlášky a zákony, které jsou závazné pro oblast muzejnictví v České republice. 

Zákony

Vyhlášky

Metodické pokyny

Usnesení vlády

Mezinárodní dokumenty

Politika a kultura