AKTUALITA 30. 11. 1999

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

V obsáhlém svazku vydaném Ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu ve spolupráci s ICOMOS jsou zčásti zahrnuty významné dokumenty vydané již dříve, ale dnes těžko dostupné, nebo publikované odděleně, bez možnosti hodnotit je v potřebných souvislostech.