AKCE: 14. 11. 2022

Konference Město a městské čtvrti

Západoslovenské múzeum v Trnave pořádá 14. listopadu 2022 konferenci Mesto a mestské štvrte, která se bude konat v koncertním sále muzea.

Konference Město a městské čtvrti
Datum konání: 14. 11. 2022
Místo konání: Západoslovenské múzeum v Trnave, koncertní sál

Problematika výzkumu měst je velmi bohatá. Analýzou měst se zaobírá velké množství vědních disciplín – historie, sociologie, kulturologie, demografie a další. Městská sídla prošla vývojem, který je definoval po vícerých stránkach – či už po stránce urbanismu, způsobu života obyvatelů, tak ve vztahu ke kultuře, vzdělání, i náboženství. Opevněná města uzavřená v hradbách se vnímala jako symbol božího pořádku, prosperity, obchodu a inovátorských myšlenek. Postupně se města vymanila ze sevření hradeb, rozšířila se do okolního prostoru.

Tematické okruhy příspěvků:

 • město jako prostor kultury – spoločenský život v měste ve vybraném období
 • každodennost měst (+konkrétní téma)
 • život chudoby a privilegovaných vrstev v městech ve vybraném časovém období
 • město a proletariát – sirotince, chudobince, nemocnice, dobročinnosť
 • město a smrt – epidemie, hřbitovy, katakomby
 • město a zdravý životní styl
 • městské insignie a jejich význam
 • město a vzdělanost
 • město a výkon práva
 • město a sport (volnočasové aktivity)
 • město ve výtvarném umění
 • město v literauáře
 • náboženský život – procesí, řády, činnost cirkví
 • spolkový život měst
 • etnická a náboženská diferenciace měst
 • aktuální archeologické/historické nálezy
 • městský urbanismus a architektura
 • osobnosti – např. fotografové a malíří měst
 • estetika měst a oddychové zóny – parky, fontány, sochy.
 • kavárenská kultura
 • specifičnost městských čtvrtí
 • trhy a jarmarky

Z konference vyjde sborník příspěvků v Zborníku Západoslovenského múzeu.

Kontaktní osoba za organizátora: PaedDr. Simona Jurčová, jurcova.simona@zupa-tt.sk.

Zdroj: zms.sk