AKCE: 15. 11. 2022, 9:00–16:00

Konference Hodnoty v památkové péči

Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje zve na odbornou konferenci.

Konference Hodnoty v památkové péči
Datum konání: 15. 11. 2022, 9:00–16:00
Místo konání: Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje zve na odbornou konferenci s názvem Hodnoty památkové péče. Setkání se koná v sále zastupitelstva 15. listopadu od 9 do 16 hodin.

Přednášející budou hovořit o tom, jak společnost vnímá památkové hodnoty a autenticitu historických staveb a zaměří se také na právní aspekty. Pozornost bude věnována i stavebněhistorickým průzkumům jako základním nástrojům poznávání památkových hodnot a dalším tématům.

Program:

  • 9.00–9.30 Prezence účastníků konference (sál zastupitelstva, místnost 2010)
  • 9.30–9.50 Zahájení konference – slavnostní úvodní slovo | Patrik Červák, vedoucí Oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje
  • 9.50–11.30 Společnost, vnímání památkových hodnot a autenticity | Miloš Solař, Národní památkový ústav, generální ředitelství
  • 11.45–12.30 Památkové hodnoty z hlediska právního | Martin Zídek, Ministerstvo kultury, Památková inspekce
  • 13.30–14.15 Stavebněhistorický průzkum jako základní nástroj poznávání památkových hodnot | Michael Rykl, Fakulta architektury ČVUT v Praze
  • 14.30–15.00 Problémové okruhy tradičních omítaných fasád | Miloš Solař, Národní památkový ústav, generální ředitelství
  • 15.00–16.00 Moderovaná diskuze s přednášejícími

Kontaktní osoby: Ivan Náprstek (e-mail: naprstek@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 894); Jaroslava Vítovcová (e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 890).

Více informací zde.

Zdroj: propamatky.info