AKTUALITA 6. 9. 2019

Evropský akční rámec pro kulturní dědictví

Cílem Evropského roku kulturního dědictví 2018 bylo oslavit kulturní dědictví jako sdílený zdroj, zvýšit povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému kulturnímu a politickému prostoru.