AKTUALITA 8. 7. 2019

Being Mindful in the Museum

Jak mohou muzea, zaměřující se na minulost, pomoci lidem naučit se, být si více vědom sama sebe a žít v přítomnosti?

AKTUALITA 14. 6. 2019

COME-IN!

Projekt zaměřený na malá a střední muzea – zlepšení jejich přístupnosti pro návštěvníky se zdravotním postižením.