AKTUALITA 29. 6. 2022

Proměna okolí brněnského Domu umění

Kancelář architekta města Brna vyhlásila krajinářsko-architektonickou soutěž na zpracování návrhu řešení nové podoby předprostoru galerie a jižní části přilehlého parku Koliště.

AKTUALITA 28. 6. 2022

Nová interaktivní výstava s rozšířenou realitou v Broumově

Interaktivní výstava Tapas s rozšířenou realitou je v současnosti k vidění v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře. Díky moderním technologiím se postavy na plátnech i jejich okolí pohybují, navíc má každé dílo svůj vlastní zvuk.

AKTUALITA 27. 6. 2022

Muzeum Alice Masarykové vzniklo v Lánech

Nová pobočka Muzea T. G. Masaryka v Lánech nabízí moderní, interaktivní expozici věnovanou dceři prvního československého prezidenta a české pobočce Červeného kříže, kterou založila.

AKTUALITA 27. 6. 2022

Po dvou letech byl obnoven projekt OSM VÝSTAV

Projekt OSM VÝSTAV, iniciovaný Institutem pro památky a kulturu (redakce PROPAMÁTKY), vznikl i letos ve spolupráci s muzei a galeriemi z celé země, jež připravují výjimečné, časově omezené nebo nadregionální projekty související s péčí o kulturní dědictví.

AKTUALITA 20. 6. 2022

Vidět umění očima restaurátora

Nová výstava v Arcibiskupském paláci v Olomouci představí restaurátorský proces a používány materiály a technologie.

AKTUALITA 17. 6. 2022

Výstava PRAHA 2050

Výstava nabízí představu, jak mohou následky klimatické krize změnit život v Praze v následujících desetiletích.