AKCE: 9. 11. 2022 – 11. 11. 2022

Múzeá a galérie bez bariér IV.

Čtvrtý ročník mezinárodní konference o přístupnosti a bezbariérovosti muzejních institucí.

Múzeá a galérie bez bariér IV.
Datum konání: 9. 11. 2022 – 11. 11. 2022
Místo konání: Dubnické múzeum, Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom, Slovensko

Konference, kterou opět pořádá Dubnické muzeum se slovenské Dubnici nad Váhem, je věnována zpřístupňování muzeí a galerií znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Poskytnutí dostatečného množství informací a impulsů hlavně ze strany znevýhodněných osob napomůže při tvorbě a řešení debarierizačních aktivit v muzeích. Hlavní témata proto představí přednášející z organizací, které zastřešují, nebo metodicky vedou takové skupiny obyvatelstva. Záměrem je pomoci muzeím zvýšit počet a kvalitu debarierizovaných prostor a aktivit. Příspěvky z konference budou vydány ve sborníku

Tematické okruhy:

  • Univerzální design galerií a muzeí - debarierizace historických objektů
  • Přístupnost galerií a muzeí jednotlivcům se zdravotním znevýhodněním
  • Financování zpřístupňování kultury
  • Postupy a specifika zpřístupňování galerií a muzeí (a objektů v nich)
  • Saturace speciálních edukačních potřeb jednotlivců se zdravotním znevýhodněním v galeriích a muzeích (edukační funkce galerií a muzeí)
  • Muzejní a galerijní edukace, nástroj debarierizace muzeí a galerií
  • Informační dostupnost, klíčový prvek debarierizace
  • Inkluze v muzeích a galeriích
  • Technologie jako nástroj pro prezentaci kultury

Možnost dalších souvisejících témat podle návrhů.

Termín pro doručení registračního formuláře: 28. 10. 2022

Termín pro doručení abstraktů konferenčních příspěvků: 04. 11. 2022

Program konference a více informací zde nebo v příloze.

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz