AKCE: 9. 11. 2022 – 10. 11. 2022

Konference Kámen, město, papír

Galerie hlavního města Prahy zve na konferenci na téma umění v českém veřejném prostoru (nejen) v rámci programu Umění pro město.

Konference Kámen, město, papír
Datum konání: 9. 11. 2022 – 10. 11. 2022
Místo konání: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha

Konference Kámen, město, papír, pořádaná za účelem evaluace čtyřletého období od založení programu Umění pro město v Praze, si klade za cíl propojit aktéry z veřejné i soukromé sféry, kteří v českém prostředí rozvíjejí umění ve veřejném prostoru z pozice veřejného i nezávislého sektoru. Nabízí prostor prezentovat svou práci a navzájem se inspirovat a učit z chyb i úspěchů ostatních. Věnuje se mapování různých přístupů k umění ve veřejném prostoru a jeho systematické a systémové podpoře ze strany měst a obcí. Ambicí je poukázat na příklady zdařilé praxe v českých městech, ale nahlédnout i do zahraničních příkladů.  Důležitým východiskem je inspirativní výměna napříč zúčastněnými organizacemi, a tudíž také podpora vzájemné komunikace a případné spolupráce. Tato dvoudenní akce se tedy bude dotýkat témat financování umění ve veřejném prostoru, potřebných postupů a procesů schvalování, role odborníků a veřejného sektoru či postavení umělce v celém procesu.

Během dvou dnů se představí řada aktérů uměleckého prostředí – od samospráv a politické reprezentace až po umělce a nezávislé kulturní organizace z celého Česka. Skrze krátké příspěvky tito iniciátoři umění ve veřejném prostoru uvedou své různorodé aktivity trvalého i dočasného charakteru a zasadí je do širšího kontextu českého prostředí.   Součástí programu bude kromě jednotlivých příspěvků také diskusní panel na téma bariéry v realizacích umění do veřejného prostoru. Událost je organizována a iniciována v rámci programu Umění pro město (GHMP) ve spolupráci s projektem Kreativní Praha. Celá konference se odehraje v češtině a zahraniční příspěvky budou obsahovat české titulky. 
 
 Z kapacitních důvodů Vás prosíme o přihlášení prostřednictvím registračního formuláře.  

Program konference a další informace zde.

Zdroj: umenipromesto.eu