AKTUALITA 30. 8. 2021

Výstava KRAJ!NA

Výstavní projekt Mendelovy univerzity v Brně poukazuje na problémy zemědělské krajiny v ČR.

AKTUALITA 15. 7. 2021

Sustainability in Conservation

Iniciativa zaměřená na podporu udržitelných přístupů v konzervaci kulturního dědictví.