AKTUALITA 29. 6. 2022

Proměna okolí brněnského Domu umění

Kancelář architekta města Brna vyhlásila krajinářsko-architektonickou soutěž na zpracování návrhu řešení nové podoby předprostoru galerie a jižní části přilehlého parku Koliště.

AKTUALITA 6. 6. 2022

Bienále architektury 2023 – výzva k účasti

Národní galerie Praha vyhlašuje otevřenou výzvu k účasti na výběrovém řízení pro národní pavilon České republiky na 18. bienále architektury v Benátkách 2023.

AKTUALITA 6. 4. 2022

Rezidenční program EMAP 2022

European Media Art Platform byl podpořen v rámci programu Kreativní Evropa a bude další tři roky nabízet rezidenční programy v 15 zemích.

AKTUALITA 30. 3. 2022

eLearning Lab hledá partnery

eLearning Lab při  Krétské univerzitě hledá v rámci kooperativního projektu Kreativní Evropy partnery z oblasti vzdělávání (školy), vzdělávacích technologií, kultury, umění, muzejnictví a archeologie.