AKCE: 9. 11. 2022 – 11. 11. 2022

Konference Innovation begins within – Resilient museums in times of disruption

Evropská muzejní konference se zaměří na otázky odolnosti muzeí zkoušených koronavirovou pandemií, jejich inovační, agilní a flexibilní potenciál. 

@ne-mo.org
Datum konání: 9. 11. 2022 – 11. 11. 2022
Místo konání: Loulé, Portugalsko

Pandemie Covid-19 otevřela kromě jiného i téma muzejního sektoru reagovat na další probíhající krize. Konference podnítí kritickou sebereflexi muzeí a jejího provozu a zaměří se na inspiraci, nové přístupy, pohledy a nápady vedoucí k proměně muzeí směrem k inovativnější a flexibilnější podobě. Kritická reflexe muzeí a jejich provozu.

Zdroj: ne-mo.org