AKCE 14. 12. 2023, 13:00–14:00

Annual Meeting ICOM-MPR 2023

Mezinárodní výbor ICOM pro marketing a práci s veřejností zve své členy na valnou hromadu k reflexi letošního roku.