AKCE: 27. 5. 2024 – 30. 5. 2024

Mezinárodní letní škola muzeologie 2024

Letošní letní škola muzeologie, která přávě přijímá přihlášky, se zaměří na témata klimatické změny se zvláštním důrazem na vztahy k muzeím a kulturnímu dědictví.

Mezinárodní letní škola muzeologie 2024
Datum konání: 27. 5. 2024 – 30. 5. 2024
Místo konání: Koper, Slovinsko

Hlavním cílem letní školy je zajistit a podnítit otevřenou debatu mezi muzejními specialisty, pedagogy a studenty. Účastníci budou mají šanci debatovat o proměně a přehodnocování účelu muzeí a o jejich současné roli a vztahu ke společnosti. Přednášející budou sdílet své zkušenosti, znalosti, názory, strategie směrem k muzeím, muzejnictví a kulturnímu dědictví, což účastníkům umožní získat širší, mezinárodní a současný pohled na dané téma.

Program letní školy nastolí otázky typu, jaké vlivy a důsledky má změna klimatu na kulturní dědictví a jak by dědictví – hmotné i nehmotné, mohlo pomoci k překonání kritické situace či jak může muzeum přispět k debatě o klimatické krizi.

Více informací: zde

Zdroj: europeanmuseumacademy.eu


Call for Participation, Call for Experts