AKCE: 30. 5. 2024, 9:00–14:00

Seminář: Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče

Odborný seminář se bude věnovat aktuálním novinkám souvisejících s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých vybraných přestupcích.

Seminář: Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče
Datum konání: 30. 5. 2024, 9:00–14:00
Místo konání: Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Obsah semináře:

Základní principy odpovědnosti za přestupky

 • Odpovědnost za přestupek fyzické osoby (pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku)
 • Odpovědnost za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby (pachatel, jednání, následek)

Přestupky podle § 35 a 39 zákona o státní památkové péči

 • Skutkové podstaty
 • Řízení o přestupcích - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
 • Náležitosti rozhodnutí o přestupku
 • Opravné prostředky

Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků

 • Zvláštní druhy přestupkového řízení, zejména příkaz a příkaz na místě
 • Základní principy souběhu přestupků
 • Spolupachatelství přestupků

Přednášející: 

 • JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
 • Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

Účastnický poplatek: 1.990 Kč

Uzávěrka přihlášek: 23. 5. 2024

Seminář pořádá společnost STUDIO AXIS

Zdroj: propamatky.info