AKCE: 16. 5. 2024 – 17. 5. 2024

Konference Zberateľstvo a identita: definície a interpretácie

Seminář dějin umění na Masarykově univerzitě a Slovenská národní galerie v Bratislavě vyhlašují Call for Papers k připravované konferenci.

Konference Zberateľstvo a identita: definície a interpretácie
Datum konání: 16. 5. 2024 – 17. 5. 2024
Místo konání: Slovenská národná galéria, Bratislava

Seminář dějin umění na Masarykově univerzitě ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě vyhlašuje Call for Papers k připravované konferenci s názvem Zberateľstvo a identita: definície a interpretácie.

S pojmem identity se v rámci sběratelské činnosti setkáváme v posledních desetiletích v tak zažitém smyslu, že se jeho teoretický základ v kontextu tohoto oboru ocitá v pozadí a přebírá mnohdy jen úkol vymezit téma konkrétní diskuse. Mnohem méně se však už ale setkáváme s využíváním tohoto pojmu jako skutečného teoretického podkladu, který by ozřejmil dané téma právě na základě odborného výzkumu zabývajícího se identitou samotnou. Současná odborná debata o tomto pojmu totiž nahlíží mnohem dál než jen k názorům o ztotožnění se s neměnnou esencí daného objektu či o zachovávání stejnosti v průběhu času. Nové přístupy, prezentující tento pojem pouze jako společností určený pohled na určitý objekt či jako hledání vlastní jedinečnosti na základě rozdílnosti, poukazují jen na část současných názorů. Hlavním cílem konference je proto zaměřit se na různorodou škálu příkladů v otázce uplatňování pojmu identity v kontextu sběratelství, například v souvislosti se samotnou sbírkou, konkrétním sběratelem či jednotlivými díly, a prostřednictvím nich hlouběji prozkoumat tento pojem v souvislosti se sběratelskou činností.

Konference se bude snažit zaměřit pozornost na možné srovnání mezi různorodými oblastmi sběratelské činnosti. Na základě uvedení příspěvků z prostředí soukromého a veřejného sběratelství, z oblasti teorie a praxe a příspěvků týkajících se minulosti i současnosti, chce poukázat na podobnosti a rozdílnosti v jednotlivých okruzích zkoumání a připomenout na různorodé interpretace pojmu identity v souvislosti se sběratelstvím. Všechny tyto možnosti konference plánuje představit především na poli uměleckého sběratelství, avšak vítá také příspěvky ze sociologie, antropologie, psychologie, muzeologie... Snahou je vytvořit širokou názorovou platformu přístupů, podnětů a otázek, které by mohly být uplatněny v hlubší diskusi o pojmu identity a jeho významu v prostředí sběratelství.

Hlavní otázky konference:

  • Jakými možnými způsoby a podobami se uplatňuje pojem identity v prostředí sběratelství?
  • Jak jednotlivé formy ovlivňují pohled na interpretaci identity v oblasti sběratelství?
  • Jaké podobnosti a rozdíly lze hledat mezi jednotlivými typy projevů sběratelství?
  • Je možné hledat jednotnou definici slova identita v kontextu sběratelství?
     

Příspěvky o délce 20 minut budou prezentovány v anglickém nebo slovenském/českém jazyce. Abstrakt předkládaného příspěvku s délkou zhruba 250 slov je nutno zaslat spolu s krátkým profilem předkladatele na adresu: identity.collecting@mail.muni.cz, a to do 12.1.2024. Na tuto adresu lze také zaslat případně dotazy k výzvě.

Více informací zde.

Zdroj: dejinyumeni.phil.muni.cz