AKCE 20. 5. 2024 – 24. 5. 2024

Seminář geologů muzeí ČR a SR 2024

Seminář nabídne přednášky, které účastníkům objasní geologický vývoj Liptova a území souvisejících lokalit, které budou v rámci exkurzí navštíveny.

AKCE 21. 5. 2024, 9:00–16:30

Digitální den pro neziskovky 2024

Třetí ročník online konference Digitální den pro neziskovky se zaměří na digitální strategie a řízení IT v neziskových organizacích.

AKCE 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024

Konference Muzea, památky a konzervace 2024

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze zvou další ročník odborné studentské konference.

AKCE 21. 5. 2024, 9:00–16:30

Digitální den pro neziskovky 2024

Třetí ročník online konference Digitální den pro neziskovky se zaměří na digitální strategie a řízení IT v neziskových organizacích.