AKCE: 14.9.2023, 10:00

Seminář Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů

Asociace muzeí a galerií České republiky zve na další z cyklu seminářů věnovaných ochraně archeologického dědictví.

Seminář Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů
Datum konání: 14.9.2023, 10:00
Místo konání: Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 a online

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Ministerstvo kultury Vás zvou na seminář  Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů.

Jedním z témat, které zásadním způsobem ovlivňují činnost muzejních institucí, je oblast ochrany archeologického kulturního dědictví.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno, v. v. i., Národním památkovým ústavem a dalšími subjekty se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

V pořadí třetí setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2023 od 10.00 hodin v prostorách Konírny Nostického paláce a bude zaměřeno na problematiku selekce archeologických fondů. Impulzem k jeho uspořádání bylo i aktuální vydání české verze příručky Zásady selekce při tvorbě archeologických fondů.

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma. 

Upozorňujeme, že počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob). Seminář bude proto zároveň streamován.

Pro potvrzení Vaší účasti je třeba vyplnit online přihlášku nejpozději do 31. sprna 2023.

Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, o nichž byste chtěli jednat. Vaše dotazy předáme lektorům semináře a stanou se také podkladem pro následnou diskuzi.  

Pozvánka a program semináře 

Odkaz na online přenos

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz