AKCE 18. 9. 2023, 8:45–15:00

Seminář Kostely otevřené všem

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora zve na seminář  v rámci projektu Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky.