AKCE: 24. 5. 2022, 9:30–17:30

Workshop Památky v plamenech

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně zve muzejní pracovníky a památkáře na požárně-bezpečnostní workshop se zahraničním lektorem.

Workshop Památky v plamenech
Datum konání: 24. 5. 2022, 9:30–17:30
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií, Českým výborem ICOM, Slovenským národným múzeom a Norsk Folkemuseem v Oslo si Vás dovolují pozvat na požárně-bezpečnostní workshop Památky v plamenech. Akce se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.

Nosným tématem workshopu je požární ochrana, prevence požárního rizika a obnova památek zasažených požárem. K hlavním bodům programu patří také představení sloupku integrované ochrany a možnosti jeho využití v muzejní praxi. Pevnou součástí workshopu je také širší odborná diskuze. Účastníci budou seznámeni se systémem pravidelných preventivních opatření a zkušenostmi při hašení památek zasažených ohněm v Norsku. V rámci workshopu opět vystoupí zahraniční lektor Mikael Blihovde z Norsk Folkemusea v Oslo. Praktická část workshopu bude situována do areálu TMB v Brně – Řečkovicích, kde si účastníci budou moci vyzkoušet zdolávání reálného ohně dostupnými ručními hasicími přístroji.

Workshop představuje další díl v sérii seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana.

Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK od 1. 3. 2022 nejpozději do 10. 5. 2022. Workshop je z kapacitních důvodů omezen na 50 osob. Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference.

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz