AKCE: 12. 5. 2022, 9:00–14:00

Seminář Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče

Odborný seminář o aktuálních novinkách v oblasti práva a řešení správních deliktů v památkové péči.

Seminář Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče
Datum konání: 12. 5. 2022, 9:00–14:00
Místo konání: STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

Společnost STUDIO AXIS pořádá ve čtvrtek 12. května odborný seminář s názvem Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče. Přednášejícími budou Martin Zídek a Jiří Klusoň z Ministerstva kultury. Setkání se uskuteční v Centru vzdělávání ve stavebnictví.

Na akci se bude hovořit o aktuálních novinkách souvisejících s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých vybraných přestupcích. Současně budou vysvětleny základní principy odpovědnosti za přestupky:

 • Základní principy odpovědnosti za přestupky
  • Odpovědnost za přestupek fyzické osoby | pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku
  • Odpovědnost za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby | pachatel, jednání, následek
 • Přestupky podle § 35 a § 39 zákona o státní památkové péči
  • Skutkové podstaty
  • Řízení o přestupcích | zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
  • Náležitosti rozhodnutí o přestupku
  • Opravné prostředky
 • Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků
  • Zvláštní druhy přestupkového řízení, zejména příkaz a příkaz na místě
  • Základní principy souběhu přestupků
  • Spolupachatelství přestupků

Seminář, který je naplánován od 9.00 do 14.00, je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování. Uzávěrka přihlášek je nejpozději sedm dní před datem konání nebo po naplnění kapacity sálu.

Zdroj: propamatky.info