AKCE: 23. 5. 2022, 9:00–17:00

Workshop Preventivní péče (nejen) o fotografické negativy

Oborový workshop určený pro pracovníky paměťových institucí pracujících s fotografickými médii, pro správce fondů, kurátory sbírek a restaurátory. 

Workshop Preventivní péče (nejen) o fotografické negativy
Datum konání: 23. 5. 2022, 9:00–17:00
Místo konání: Přednáškový sál Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465

Muzeum východních Čech v Hradci Králové zve na oborový workshop na téma preventivní péče o sbírky fotografických dokumentů. Workshop povede  Mgr. Blanka Hnulíková, restaurátorka fotografických dokumentů Národního archivu v Praze. Kurz je určen pro správce fondů, kurátory sbírek, restaurátory, pracovníky paměťových institucí pracujících fotografickými médii.

Obsah semináře:

  • Historický vývoj fotografických dokumentů - skleněných negativů, plochých a svitkových negativů, diapozitivů atd.
  • Identifikace druhů
  • Degradace – příčiny a projevy; způsoby ochrany a podmínky uložení

Účastníci po vypracování praktické části získají certifikát o absolutoriu.

On-line přihlášku je nutné vyplnit do 13. května 2022.

Vložné: 300 Kč (platba hotově před zahájením semináře), v ceně je zahrnuto: občerstvení - coffee break, materiál pro praktickou část, certifikát o absolutoriu praktické části.

Více informací zde.

Zdroj: muzeumhk.cz