AKCE: 15. 5. 2022

Mezinárodní den muzeí v Euroregionu Elbe/Labe

Celkem 49 muzeí otevře 15. května 2022 své brány zdarma a pozve návštěvníky na cestu za kulturou po obou stranách Labe, v Sasku i v Čechách.

Mezinárodní den muzeí v Euroregionu Elbe/Labe
Datum konání: 15. 5. 2022
Místo konání: regiony Saské Horní Polabí, Drážďany, Krušnohoří, Labské pískovce, České Středohoří

V letošním roce se koná již 45. Mezinárodní den muzeí. Ten první byl ustanoven Mezinárodní radou muzeí v roce 1977, a to na 18. květen. Zatímco v České republice bývá bezprostředně po tomto datu zahájen Festival muzejních nocí, ke kterému se každoročně přidává mnoho kulturních institucí, v Německu naopak muzea a galerie připravují program pro návštěvníky na neděli předcházející 18. květnu.

Spolu s Amt für Kultur und Denkmalschutz (Úřadem pro kulturu a památkovou péči) Zemského hlavního města Drážďany se Muzeum města Ústí nad Labem stalo organizátorem projektu Mezinárodní den muzeí v Euroregionu Elbe/Labe. Cílem projektu je představit návštěvníkům kulturu, historii a umění na obou stranách hranice a pozvat je na návštěvu zdarma. Proto budou mít všechny zúčastněné organizace v neděli 15. května otevřeno bezplatně. Celkem je jich 49 (dvacet na české a 29 na saské straně).

Na webové stránce akce je každé muzeum zastoupeno vlastní stránkou s informacemi o sbírkách, programové nabídce, otevírací době, vstupném a přístupu pro handicapované osoby. Odkazy na veřejnou dopravu a mapy pomohou při plánování návštěvy. Pomocí funkce "můj plánovač cesty" si návštěvníci mohou sestavit cestovního průvodce přímo podle svých zájmů o téma a region. 

Do projektu se zapojila především muzea a galerie, ale nechybí ani zámek, kostel, štola či botanická zahrada.

Zdroj: mistnikultura.cz