AKCE: 25.5.2022, 14:00

Křest knihy Sklo z archeologických výzkumů

Metodické centrum konzervace srdečně zve na křest nové publikace Sklo z archeologických výzkumů. Archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace a restaurování.

Křest knihy Sklo z archeologických výzkumů
Datum konání: 25.5.2022, 14:00
Místo konání: budova nahrávacího studia PONTE records, s.r.o., Moskevská 12, Most

Metodické centrum konzervace srdečně zve na křest nové publikace Sklo z archeologických výzkumů. Archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace a restaurování. 

Součástí křtu bude ukázka z nového dokumentárního filmu Putování za krušnohorským sklem (režie Martin Studecký) a hudební vystoupení Akustického tria Martin Šíl – Veronika Stráníková – Jiří Štěrba.

  • Úvodní slovo Mgr. Pavla Stöhrová (redaktorka, TMB) a PhDr. Jaroslav Podliska Ph.D. (jeden z editorů, NPÚ)
  • Besedu s tvůrci bude moderovat PhDr. Petr Nový (MSB Jablonec n. Nisou)
  • Kmotrem publikace bude Ing. Ivo Stěpánek, ředitel TMB a zároveň předseda
  • Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, z.s.

Tato nově koncipovaná kolektivní monografie zahrnuje, jak samotný název napovídá, tři více méně samostatné bloky. Prvý obsahuje texty historicko-archeologické (A), druhý analytické (B) a třetí konzervátorsko-restaurátorské (C).

V průběhu tvorby textu používaný termín pro naši práci „manuál“ vystihoval záměry autorů vytvořit ryze praktickou příručku nejen pro odborníky, ale též laické zájemce o sklářskou problematiku, kteří potřebují úvod do široké problematiky historického skla.

Není těžké odpovědět na otázku, proč bylo věnováno tolik úsilí, aby publikace spatřila světlo světa. Vždyť sklo nás provází snad „na každém kroku“ a sklářské produkty jsou trvalou součástí archeologických nálezů od pravěku až do moderní doby. Za normálních okolností je to materiál velmi křehký podléhající relativně snadno fragmentarizaci, korozi a následnému rozpadu. Pokud tedy chceme získat z nálezu skel co nejvíce informací, musíme jim věnovat soustavnou péči. Ta začíná již v průběhu terénních výzkumů, pokračuje při následném odborném zpracování, vědeckém i laboratorním, a končí uložením v depozitářích muzeí či galerií, případně prezentací. Uvedené fáze jsou stejně významné a každé z nich je proto v předkládané publikaci věnována přiměřená pozornost.

Více informací k akci zde.

Více informací o pulikaci a ukázka zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz