AKCE: 4. 5. 2022 – 5. 5. 2022

Umění do lavic? Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění

Odborná konference o významu a metodách výuky umění pro pedagogy, muzejní edukátory a zástupce kulturních institucí.

Umění do lavic? Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění
Datum konání: 4. 5. 2022 – 5. 5. 2022
Místo konání: GASK, Kutná Hora

Jaký význam mají umělecké předměty pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší?

NIPOS ve spolupráci s Galerii Středočeského kraje GASK zve na odbornou konferenci Umění do lavic? Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění. Účastníci budou mít možnost poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ (hudební, výtvarná, dramatická, taneční a pohybová, filmová a audiovizuální výchova + tradice a folklor ve škole), jak se nyní daří jednotlivým oborům na školách a s čím se aktuálně potýkají. Součástí konference budou i workshopy aktivyt z jednotlivých oborů pod vedením samotných pedagogů či lektorů zajímavých oborových projektů. Vedle formálního vzdělávání se bude konference zabývat také současným stavem dětských uměleckých aktivit v jednotlivých oborech, tedy otázkami neformálního uměleckého vzdělávání. Během druhého dne konference proběhnou Site-specific dílny, které budou vázané na originální prostředí kutnohorského GASKu, nabídnou multižánrové vazby, jak lze jedno téma uchopit různými druhy umělecké tvorby. 

Konference je určena zejména pedagogům ZŠ, pracovníkům s dětmi a mládeží a studentům pedagogiky. Vítáni jsou učitelé všech typů škol včetně ZUŠ, umělci, zástupci kulturních institucí a organizací a všichni další zájemci o poznání uměleckých oborů i možných nových mezioborových inspirací.

Účastnícký poplatek: 850 Kč

Registrační formulář

Program konference a další informace zde.

Zdroj: nipos.cz