AKCE: 2. 5. 2022 – 3. 5. 2022

(Er)Zeugnisse des Digitalen im Museum

Německé muzeum v Bonnu (Deutsches Museum) zve na setkání na téma reflexe současného vypořádávání se s digitálními výzvami v muzeích.

deutsches-museum.de
Datum konání: 2. 5. 2022 – 3. 5. 2022
Místo konání: Bonn, Německo

Průvodním tématem je „zviditelňování neviditelného“. Setkání si tak klade za cíl nahlédnout do hloubky otázek spojených s digitalizací, resp. vystavováním a užíváním digitalizovaných příběhů a proměny kontextů předáváných digitální formou. Tematizován bude rovněž rozpor mezi hardwarem a softwarem jako hmotným a nehmotným rozměrem předkládajícím nové formy interpretace v rámci muzejní praxe. Jaké jsou externality užívání umělé inteligence a obecně aplikace nových digitálních technologií v muzeích? Tyto a další výzvy implementace digitálních technologií budou předmětem setkání.

Akce bude pořádána prezenční formou, neboť některá témata budou prezentována na konkrétních předmětech Německého muzea v Bonnu. 

Další podrobnosti k aci naleznete: (Er)Zeugnisse des Digitalen im Museum 

Zdroj: deutsches-museum.de