AKCE: 19. 5. 2022 – 22. 5. 2022

Annual Meeting & MuseumExpo 2022

Americká aliance muzeí (AAM) bude v květnu příštího roku v Bostonu pořádat výroční setkání a výstavu muzejnictví. Až do 3. prosince je možné posílat návrhy na příspěvek.  

©annualmeeting.aam-us.org
Datum konání: 19. 5. 2022 – 22. 5. 2022
Místo konání: Boston, USA

Výroční setkání bude probíhat od 19. května do 22. května 2022 a tematicky bude rozdělen na muzea ve společnosti (20. května), finanční zajištění (21. května), inovace (21. května) a organizační kultura (22. května).

Cílem setkání je prezentovat inovativní a poutavý obsah, jehož výsledkem by mělo být sdílení konkrétních zkušeností a přístupů za účelem podpory současného promýšlení muzejnictví. Návrhy příspěvků se mohou týkat prezentací, interaktivních panelů, brainstormingových diskusí, řízených dílen či prezentací digitálních plakátů. 

Více podrobností pro všechny se zájmem účastnit se této události vizte stránky Annualmeeting.aam-us.org!