AKCE: 8. 5. 2022 – 11. 5. 2022

Výroční konference Německého svazu muzeí

V květnu proběhne v Sársku největší německé muzejní setkání pořádané Německým svazem muzeí. Konference bude mít hybridní podobu a ponese název Atraktivnější muzeum.  

@museumsbund.de
Datum konání: 8. 5. 2022 – 11. 5. 2022
Místo konání: Saarland, on-line

Výroční konference Německého svazu muzeí je největší muzejní konferencí v Německu. Nabízí odborné přednášky a výměnu zkušeností o aktuálních muzejních tématech a také možnost navázat kontakt s muzejními odbornicemi a odborníky z Německa i ze zahraničí. V roce 2022 se zaměří na téma atraktivity muzeí. Klade si za cíl nalézt odpověď na otázky: Jak posílit muzea jako relevantní instituce ve společnosti? Co je charakteristické pro atraktivní muzeum? Jak úspěšně vyhledávat a oslovovat nové skupiny návštěvnic a návštěvníků? Jak lze muzea systematicky a udržitelně prezentovat? Do jaké míry je třeba muzea považovat za poskytovatele služeb? Co činí muzea atraktivní v rámci měst a regionu? Jak se mohou muzea stát atraktivnějšími pro zaměstnavatele a pro mladé muzejnice a muzejníky? Na výroční konferenci budou dále probírána témata požadavků a potřeb změny, nové příležitosti a nápady.

Událost se v roce 2022 bude konat v Sársku, a to v městské hale Merzig. Nabízí celkově pestrý program, včetně konference odborných a pracovních skupin Německého svazu muzeí. Konference kombinuje prezenční a online nabídku, umožňujíc tak přístup na konferenci širokému publiku, včetně kolegyň a kolegů z malých i velkých muzeí a dalších zainteresovaných stran.

Další informace a prezenční i on-line program: Jahrestagung – Deutscher Museumsbund e.V.

Zdroj: museumsbund.de