AKCE: 27. 4. 2022 – 28. 4. 2022

Série workshopů Vizuální kultury totalitní minulosti hledá účastníky

Platforma Fresh Eye otevírá domácím i zahraničním zájemcům možnost přihlásit se na dvoudenní cyklus workshopů zaměřený na reflexi vizuálních kultur totalitních minulostí v regionu střední Evropy.

@fresh-eye.cz
Datum konání: 27. 4. 2022 – 28. 4. 2022
Místo konání: Galerie Display, Dittrichova 337, Praha

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye zve širokou veřejnost, studentky a studenty i odbornice a odborníky k účasti na dvoudenní sérii workshopů věnovanou reflexi vizuálních kultur totalitních minulostí v regionu střední Evropy pod vedením inspirativních osobností. 

Přihlásit se je možné prostřednictvím interaktivního formuláře do 11. 4. 2022.

Program 27. 4. 2022

  • 15.00 – 17.00 Natalija Majsova (Slovinsko): Who Has Been Taken into the Future, and What Have They Brought Along? A Workshop on Soviet Futures and Their Legacies
  • 17.30 – 19.30 Marija Katalinić (Chorvatsko): Visual Narration of Kinship in Post-Yugoslav Cinema

Program 28. 4. 2022

  • 15.00 – 17.00 Katarzyna Bojarska (Polsko): To Take Care of the Past
  • 17.30 – 19.30 Matěj Forejt (Česká republika): Unwanted Heritage? East German Art and Its Story After the Reunification of Germany

 

Program povedou osobnosti, jež se ve své práci dlouhodobě věnují vizuální kultuře totalitní minulosti: 

Natalija Majsova je docentkou a výzkumnicí na katedře kulturálních studií univerzity v Ljubljaně, příležitostně se věnuje filmové kritice a esejistickému psaní. Zajímá se o sociologii umění a kultury, paměťová studia, science fiction a estetiku spjatou s představami o vesmíru. V roce 2021 publikovala knihu Soviet Science Fiction Cinema and the Space Age: Memorable Futures (Lexington Books).

Marija Katalinić je spolupředsedkyní International Association for Visual Culture. Vystudovala žurnalistiku a vizuální kulturu. Výzkumně se věnuje aplikaci kulturálních a kritických přístupů na studia paměti, filmu a genderu, a to ve vztahu k současným vizuálně-kulturním praktikám. Zabývá se managementem evropských kulturních projektů, filmovou dramaturgií a produkcí i kurátorstvím.

Katarzyna Bojarska působí jako docentka na katedře kulturálních studií na SWPS univerzitě ve Varšavě a je šéfredaktorkou časopisu WIDOK. Zabývá se studiem vztahů mezi uměním, literaturou, historií a psychoanalýzou. Do polštiny přeložila práce Michaela Rothbergera či Ernsta van Alphena a samostatně publikovala titul Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (2012).

Matěj Forejt je teoretikem filmu a umění, kritikem a kurátorem. Na základě stipendijního pobytu na Hamburské univerzitě publikoval v roce 2021 kolektivní monografii Umění z NDR. Dědictví na obtíž? (Galerie Rudolfinum). Jako kurátor se podílel na výstavách Meda – Ambasadorka umění (Museum Kampa, 2019) a ANIMACE 70 (Galerie UM, 2021). Věnuje se kurátorství online obsahu v České televizi a je editorem časopisu Iluminace.

Zdroj: fresh-eye.cz